Opdræt af Papegøjefisk

Forfatter: Jes Lynggaard
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 18/12-2009 18/12-2009
Oprettet under: Opdræt og yngel
 Del

Inden du kaster dig over Papegøjefisken og vil have dem til at yngle, fordi de ser så søde ud, bør du vide, at det er en Cichlide, der er "kunstigt fremstillet", altså en hybrid.
Jeg synes, det er moralsk forkasteligt at købe denne fisk, da den ikke er "ren natur", og da den er i stand til at reproducere sig selv, kan det få alvorlige følger for miljøet, hvis den kom tilbage i naturen (faunaforurening).
Jeg havde selv Papegøjefisk gående i mit 325 l. akvarium, fordi de var så søde og nuttede, men da jeg fandt ud af, at det var en hybrid, afskaffede jeg dem øjeblikkeligt og købte blå diskos.

Hvis du alligevel vil holde fisken og have den til at yngle, er her lidt om mine erfaringer med opdræt af den.

Køn: Det er meget let at se forskel på hanner og hunner. Hannen har et buet hovede, hvor hunnens er rundt.

Yngleadfærd: Først lægger hunnen sine æg i en fordybning i underlaget, derefter kommer hannen og befrugter dem. De næste 3 dage går med, at hannen og hunnen skiftevis - yderst aggresivt - passer på deres æg. Men de første 10-15 gange sker der ikke noget, de spiser æggene, eller æggene går til grunde. Man kan med fordel tage æggene op i et yngle akvarium og tilsætte noget vintolinblåt.

Den egentlige yngleadfærd adskiller sig ikke ret meget fra andre cichlider. Først laver hannen en fordybning i gruset - det er ikke godt at have bundfilter i akvariet i denne periode, æggene kan falde igennem ristene og gå til spilde.

De næste par dage går med, at han jagter hunnen rundt i akvariet, yngledansen. Så lokker han hunnen hen til fordybningen (reden), og hun kontrollerer, om det er en rede, hun kan bruge til noget.

De næste dage går med, at både hannen og hunnen passer på området omkring reden. Så lægger hunnen sine æg nede i fordybningen, måske 300-500 stk. Hannen glider forsigtigt hen over dem og befrugter dem, det kan godt tage et par timer.
Derefter begynder yngleplejen, hvor de dårlige æg bliver spist eller flyttet uden for reden, hvor andre fisk kan spise dem. Efter en dags tid kan det godt være, at hannen begynder at spise æggene, så mit råd er at fjerne dem, men pas på fingrene, fisken beskytter deres æg meget godt.

Æggene klækker efter 3-5 dage, men alligevel er det ikke sikkert, at man får fisk ud af det. Ungerne er meget skrøbelige de første 3 mdr. Foderet kan være artemia eller andet foder til yngel.

Papegøjefisk er helt sorte indtil de er ca. 1 år gamle. En unge, der ikke er helt udvokset endnu, har således stadig sorte pletter, men farveskiftet kan komme i løbet af en nat! Voksne fisk kan få sorte pletter, men så er det på grund af sygdommen "Blackspot". Man ved ikke meget om sygdommen andet end at den er dødelig og tilsyneladende ikke smitter.