Det asiatiske lavlandsakvarium

Forfatter: Ib Vestergaard
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 26/05-2010 26/05-2010
Oprettet under: Biotoper
 Del

Det asiatiske lavlandsakvarium

Version 1.0

Dette akvarium skal efterligne det tropiske vandhul, rismarken, sumpen eller den stille kanal. Artiklen handler om indretning og giver forslag til fisk og planter fra de stille, lune, vande i Asiens varme egne.
Kampfisk - Johnny Jensen - Eksternt link www.akvariefoto.dk

Biotoperne er mangfoldige. Det kan være det naturlige vandhul, sumpene i regnskoven, moserne eller det mest fremherskende – de kunstigt gravede kanaler og rismarkerne.Under tørtiden udgør de asiatiske lavlandsbiotoper en mængde små afgrænsede enklaver. De kan være damme, rismarker, vandhuller - sågar grøfter. Under og lige efter regntiden løber det hele sammen og fiskene svømmer bare rundt i hele mangfoldigheden.

Fælles for alle lavlands biotoperne er at vandet er mørkt, næsten sort. Bunden er tyk slambund.

I Asiens tropiske skove er der næsten altid vegetation, der lige har skiftet blade, eller som er i færd med det. De visne blade ligger på bunden, som vi også kan se det i danske skoves vandhuller. Nedbrydningen er i gang, den kræver ilt, derfor er iltindholdet lavt.

Akvariets svar på denne biotop er mørkt, blødt, bundlag. Det vil også få fiskene til at føle sig hjemme.

Midt i akvariet anbringer du en stor, kraftig, rod. Hvis der er noget sted, hvor sådan en hører hjemme, så er det i det sydøst asiatiske stillevandsakvarium.

Vandhullet eller det stille vandløb er opstået på oversvømmet skovbund. Under vandoverfladen ligger naturligt udgåede grene, rester af faldne træer eller en gammel rod. Fiskene i dette biotop kender og værdsætter netop dette som skjule- og levested.

Hvis der er nogen gennemstrømning så skal den være langsom. Fordi vandet er stillestående bliver det også varmt. Du skal derfor sørge for en temperatur på ikke under 28oc. pH skal være 6,8. dH 5 – 6.De angivne værdier må være tilstrækkelige, men fisk og planter fra disse områder er i naturen vandt til endnu lavere værdier.
Blå gurami - Johnny Jensen - Eksternt link www.akvariefoto.dk

I naturen er vandet ofte dækket med et tæppe af flydeplanter, hvilket betyder næsten totalt mørke i vandet, men da du jo skal kunne se fiskene må du gå lidt på kompromis.

Har man sagt asiatisk lavlandsakvarium, så har man også sagt labyrintfisk.

Perleguramien (T. lerii) hører til her – i naturform, tak. I naturen er der ingen ”kulturformer”. Blå gurami (T. trichopterus) er også selvskreven her, og mens vi er omkring guramierne, så undlad ikke honning guramien (Colisa chuna). Kampfisk (Betta splendens) hører også med rette til her. Allerhelst i den oprindelige naturform.
Perlegurami - Johnny Jensen - Eksternt link www.akvariefoto.dk

En stime skal der til. Dommere elsker stimer og med god grund. Der er flere gode valgmuligheder. En af dem er Harlekins rasbora (R. heteromorpha). En stime på 10 vil være passende, så fiskene kan danne en naturlig rangorden. Også R. espei, R. dorsiocellata, R. elegans eller den mindste kendte cyprinide, R. elegans. På bunden skal du have kuhlii ål (Pangio kuhlii) eller en af de andre arter. Du ser dem måske ikke meget, men de er interessante og så hører de til her.
Kileplet rasboa (Harlekin) - Johnny Jensen - Eksternt link www.akvariefoto.dk
R. espei - Johnny Jensen - Eksternt link www.akvariefoto.dk
R. dorsiocellata - Johnny Jensen - Eksternt link www.akvariefoto.dk

Planterne er vigtige her. Et godt tip er Ceratoptoides pteroides eller Ricia fluitans. Den indiske bregneart C. thalicroides og Aponogeton crispus er andre velegnede arter. De to sidstnævnte kan dyrkes såvel rodfæstede som flydende.

Flydeplanterne dæmper lyset og det er godt for cryptocorynerne. Af disse skal nævnes den robuste C. affinis og C. blassis/ grandis/siamensis. Disse egner sig især som centrum i akvariet.

C. purpurea/griffithii kan komme i blomst under vandet. Cryptocorynerne har også en anden gavnlig funktion i akvariet, de optager mineraler.
Honninggurami - Johnny Jensen - Eksternt link www.akvariefoto.dk

I den lyseste del af akvariet kan der med held plantes Hyfrophilaer og å-kander. Endelig kan Rotala rotundifolia anbefales. Den er robust og et udbredt ukrudt i rismarkerne. Med sit rødlige skær er den en god kontrast til de grønne og grønlige planter.

Denne artikel er skrevet af @kva-net’s redaktør. Kilde: Geographic Aquariums: Southeast Asia. Forf.: Ted Coletti.
Denne artikel bringes med tilladelse fra @kva-net det elektroniske akvarieblad (c) - Eksternt link www.akva-net.dk