Opdræt af discus (1)

Forfatter: Kim Gam-Jensen
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 20/12-2009 20/12-2009
Oprettet under: Opdræt og yngel
 Del

Opdræt af discus (1)
- af Kim Gam-Jensen

Når man har haft discus i et stykke tid, melder lysten sig til at finde ud af endnu mere om fisken og deres adfærd, og tankerne går måske over på opdræt. Discus har en ganske unik yngelpleje, der kun findes hos én anden cichlide i verden, og selve det at se forældrene "opfostre" deres unger er en sand fornøjelse.

I denne artikel vil jeg forsøge at viderebringe mine egne erfaringer om opdræt af discus, herunder både de glæder og sorger, det gennem tiden har bragt. Heldigvis er der langt flest af de første, men det kan næsten ikke undgås at det giver lidt skrammer de første gange.

Dannelsen af et par
Discus bliver kønsmodne i en alder på 18-24 måneder. Som regel kan du se, at individerne "spiller op" til hinanden ved at hannen svømmer mod hunnen med hurtigt "sitrende" bevægelser, som for at lokke hunnen og samtidig vise sine fortrin. Dette kan man også opleve ved etablerede par forud for parring.

Den bedste måde at sikre sig et godt forældrepar på er at lade kønnene fatte sympati for hinanden i et akvarium med mindst 6-8 individer - og gerne flere. Lad dem gå sammen i optimale omgivelser i en periode. Dermed vil en naturlig proces på et tidspunkt påbegyndes, hvor kønnene "bejler" til hinanden og hannen, efterhånden som pardannelsen sker, holder uønskede individer (læs: hanner) væk fra hunnen. Det vil - hvis du er heldig - udmønte sig i, at to discus danner par og med tiden vil lægge æg.

At discus bliver kønsmodne, danner par og lægger æg betyder imidlertid ikke, at de vil agere de perfekte forældre de første mange gange de forsøger sig udi forældrekunsten - jeg har adskillige gange oplevet, at forældrene æder enten æg eller unger før det lykkedes at få et bare middelmådigt antal unger "på benene". Det er ganske normalt og bør ikke forurolige dig - de skal have tid til at lære kunsten.Billede: En ca. 8 uger gammel unge af Rød Turkis. Foto: Kim Gam-Jensen

Klargøring af yngleakvarium
På et tidspunkt har du et par der ser ud til at trives, og som du gerne vil yngle med. Du har sikkert studeret dem jævnligt på den gennem nogle dage eller uger måske observeret at de "bejler" til hinanden og måske har de allerede lagt æg på en plante, trærod eller anden lodret genstand i prydakvariet. Lad dem endelig blive i akvariet en tid endnu for at øve sig på kurmageriets svære kunst, så bliver det så meget desto lettere for dig når de engang skal flyttes til et egentligt yngleakvarium.

I mellemtiden kan du så gå i gang med at forberede det akvarium, parret engang skal over i. Akvariet bør være på mindst 100 liter og meget gerne betydeligt større, da det vil hjælpe dig med at holde den biologiske proces stabil. Du starter med mindst 50% vand fra dit prydakvarium når du alligevel er i gang med dine vandskift. Det hjælper med til at fremme den biologiske proces i filteret og gør processen med flytningen af dine discus mindre stressende. Resten af vandet er rent hanevand med samme temperatur.

Dernæst skal du tænke på, at yngleakvariet ikke er der for at pryde et rum (netop i modsætning til prydakvariet), men for at få unger af dine discus. Drop derfor bundlaget (fint sand kan dog gå hvis du absolut ønsker bundlag), glem planterne, trærødderne og andre pyntegenstande, og sørg for at få en effektiv spandpumpe (med høj spandvolumen og lav gennemstrømningshastighed) sat på akvariet. En passende gennemstrømningshastighed er max. to gange akvariets volumen i timen. Sæt ved samme lejlighed et "gammeldags" luftdrevet skumfilter med pude i akvariet, således at du stadig kan filtrere når ungerne engang bliver fritsvømmende. Luftgennemstrømningen hjælper også med at filtrere nitrit og af vandet. Varmelegemet skal i første omgang sættes til samme temperatur som det akvarium, du flytter dit par fra.

En anden ting du skal være opmærksom på når du holder discus er vandværdierne. Discus kan normalt sagtens gå i vand med en pH op til op 8,5, men det går ikke når du skal yngle. Du skal helst ned på et sted mellem 6,0-6,5 og den værdi kan du evt. holde ved at tilsætte rigelige mængder af tørvemos eller granulat direkte i din spandpumpe (stop det i en nylonstrømpe og bind en knude). Tørvemossen er samtidig med til at sikre tilstedeværelsen af mange sporstoffer, der er gavnlige for såvel forældre som unger.

Discus vil gerne have blødt vand og det er en væsentlig forudsætning for en god klækningsprocent at du holder din microsiemens-værdi (et udtryk for vandets ledningsevne) på mellem 180-220. Det kan du f.eks. gøre ved at benytte et omvendt osmose-anlæg eller alternativt en ionbytter. Hvis du kender dine vandværdier er det forholdsvis nemt at beregne blandingsforholdet mellem osmosevand og hanevand.

Gennem hele denne proces er det vigtigt at du jævnligt overvåger dine vandværdier. De væsentligste parametre er temperatur, nitrit (No2) og pH-værdi og det er vigtigt at sikre, at de ligger stabilt. Det værste der kan overgå dine discus er pludselige ændringer i disse, og det skal du have i baghovedet når du f.eks. skifter vand.

Yngleparret flyttes
Inden du flytter dit par til yngleakvariet, placerer du en grundig rengjort æglægningskegle (ynglekegle) i akvariet. Den skal ikke stå ved frontruden, men bør placeres lidt bagud i akvariet således at det kommende forældrepar kan få lidt ro. Så kommer en af de mest (tålmodigheds) krævende dele, nemlig selve flytningen:

Du bør have en flamingokasse klar, hvori du fylder ca. 15 cm. vand (eller 80% af fiskenes max-højde) fra det akvarium dine discus går. Herefter fanger du forsigtigt og roligt fiskene og placerer dem i flamingokassen, som du flytter ind til dit yngleakvarium. Jeg er meget forsigtig hvad angår vandværdier, så derfor lader jeg vand løbe i en tynd luftslange fra yngleakvariet ned i flamingokassen indtil vandmængden er tredoblet. Jeg bruger endvidere en udstrømsbegrænser, så hele processen kan tage indtil 3 timer, men det sikrer at dit kommende ynglepar bliver udsat for et minimum af stress.

Når vandmængden er tilfredsstillende, kan du forsigtigt flytte parret til deres nye, midlertidige residens. Undlad herefter at fodre i et døgn og lad fiskene være i fred. Lyset bør tændes og slukkes på samme tidspunkter, som i det akvarium, parret lige er kommet fra.


Billede: Ca. 8 uger gamle unger af Rød Turkis. Foto: Kim Gam-Jensen

Efter parret er flyttet hæver du langsomt temperaturen til 30-31 grader (max. én grad pr. døgn). Den høje temperatur hjælper med til at sikre ungernes overlevelse og minimerer risikoen for sygdomme og parasitter. Den temperatur skal holdes indtil ungerne har været fritsvømmende i fire uger.

Er du heldig går der ikke mange dage før dit par leger og du får æg på keglen. Selve æglægningen er meget fascinerende og du bør ikke snyde dig selv for oplevelsen; hunnen og hannen svømmer tæt op af keglen, hunnen et par cm. foran hannen og lægger æg, mens hannen befrugter dem. Det kan gentage sig flere gange, men æggene placeres altid i en tæt klynge.

Herefter vil parret skiftes til at våge over æggene og med finner med mund blæse frisk vand på dem. Det er med til at sikre den nødvendige cirkulation og modvirke at æggene skimler. Det vil nu alligevel næsten altid ske for nogle af æggene, men de bliver med største præcision fjernet, således at de ikke ødelægger de øvrige æg.

De kommende tre døgn er vigtige for dine discus og ikke mindst æggene. Du bør skifte 30% af vandet dagligt indtil æggene klækker og naturligvis overvåge de føromtalte vandværdier nøje. Vær rolig og forsigtig i din omgang med fiskene for at undgå at de bliver stresset og brug ved vandskifte førnævnte slange (dog evt. i en smule tykkere model) ved vandskifte.

Som tidligere beskrevet kan det nemt ske, at forældrene de første gange spiser deres æg eller nyklækkede unger efter en kort periode. Oplever du det er der ingen grund til at fortvivle; mange opdrættere kan fortælle om, at deres par har forsøgt sig 10-12 gange før det er lykkedes.

Næste artikel i denne serie omhandler klækningen og opvæksten af ungerne.


Forfatter: Kim Gam-Jensen,
Tropefisk (Eksternt link www.gam-jensen.dk / Eksternt link www.tropefisk.dk ).
Gengivet med tilladelse