Brochis splendens - Smaragdpansermalle

Forfatter: Brian Walsh
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 27/05-2010 27/05-2010
Oprettet under: Maller
 Del

Brochis splendens - Smaragdpansermalle

Skrevet af Brian Walsh, Oversat af Karl-Henrik Arendt


Det hele startede for 5 år siden hvor jeg anskaffede mig 7 vildfangne Brochis splendens. De varierede i størrelsen fra 4 til 6,5 cm. Efter at de havde været i karantæne, så puttede jeg dem i et 180 cm. langt 35 cm. højt og 30 cm. dybt akvarium. Som underlag brugte jeg sand, og filteret i akvariet var et udvendigt hængefilter. I akvariet var der også en masse små tetra og corydoras og nogle få par dværgcichlider. Jeg fodrede ret varieret med tubifex, dafnier, røde myggelarver, flagefoder samt mallepiller. Alt sammen var noget der faldt i Brochis smag. Alle mine Brochis så ud til at trives, men de viste ingen tegn på at ville yngle. Noget nyt i det?
Seks måneder senere, en tilsyneladende ny high-fin Corydoras kom i handlen. De havde grønne og sorte prikker på kroppen og orange, hvide og sorte irregulære pletter på rygfinnen. Alle var de ret små. Omkring 2 cm. Efter man havde undersøgt striberne i rygfinnen, så besluttede man at det var en Brochis art. 1 købte 10 af de her meget unge Brochis, og puttede dem i karantæne. 3 uger senere, så kom de over i det 180 cm. lange akvarium sammen med mine andre Brochis. I denne periode havde de nye Brochis forandret sig ret dramatisk. De havde mistet alt det orange, hvide og sorte og de var blevet helt metalgrønne, akkurat som mine oprindelige Brochis splendens. Alle fiskene blev ved med at vokse, og levede sammen uden nogen problemer. Ingen af mine Brochis viste tegn på at ville yngle, og det selvom mine Corydoras ynglede ofte i samme akvarium. Henover de næste par år blev fiskene ved med at vokse. I havde mistet 5 ud af de 7 oprindelige vildfangne fisk. De to tilbageblevne havde være de meste af dem alle, men nu havde de vokset og nu var de lige knap 7 cm. og var tydeligvis kønsmodne fisk. Ud af High-Fin typen havde jeg mistet 1 ud af de 5, og de 5 fisk var nu ca. 5 cm. og havde stoppet med at vokse.

Ny akvarier til de gamle.
Omkring denne tid besluttede vi at lave en udbygning bag til vores hus. Dette betyd at akvariehuset skulle rives ned. Mange af fiskene blev genhuset i et forbundet system i køkkenet mens ombygningen stod på. Denne ombygning stod på i 8 måneder før det var færdigt. Mens dette stod på mistede jeg yderligere 4 fisk, nok fordi mine midlertidige forhold var for dårlige. Jeg havde derfor kun 3 fisk tilbage. 1 af de vildfangne som jeg var overbevist om var en hun, og så to af high-fin (høj finne) typerne som jeg ikke kunne kønsbestemme. Jeg havde på fornemmelsen at det var hanner. Mest fordi de ikke var vokset, og så var de mere slanke end hunnen. Jeg installerede fiskene i det nye akvarierum sammen med den andre Corydoras og små tetra. Akvariet var 120 x 60 x 60 cm. og det havde kørt uden fisk i en uge. To dage senere opdagede jeg de 3 Brochis jagte rundt efter hinanden, og de var hele tiden meget tæt på hinanden, og det var de to små der jagtede den store. Jeg besluttede at flytte dem. Hvis de skulle yngle ville æggene sikkert blive ædt af mine tetra. Det eneste ledige akvarium var et 150 x 40 x 40 cm stor akvarium. Dette akvarium indeholdte blot et par identificerede regnbue fisk. Nu kunne jeg ikke gøre andet end bare at vente.


I løbet af de næste fem dage tjekkede jeg hver morgen om der var ynglet om natten. En morgen d. 17. december så jeg igen de slanke maller jagte og puffe til den tykke malle. Da jeg kom tilbage fra arbejde den aften, så så jeg ind i akvariet, og hunnen var blevet synligt tyndere. Jeg så omhyggeligt rundt i akvariet, og på bagruden sad der æg. Alle æggene sad ca. 8 cm. fra vandoverfladen, og kun meget få æg var placeret på planterne. Temperaturen var 23.3 grader og pH’en var 6,5. Æggene bliver forsigtig flyttet med bladet fra en hobbykniv over i et 45 x 15 x 15 cm. stort akvarium hvor de skulle klække. Først var æggene lys gule i farven, så blev æggene orange, senere brune og til sidste plettet lige før de klækkede. Ved de ca. 23 grader tog det æggene 4 dage om at klække. Da æggene klækkede målte ynglen omkring 7 mm i længden inkl. hale, og havde en meget lille blommesæk. Ud af de 150 indsamlede æg klækkede kun lidt over 100. Ynglen var mørk plettet og på anden dagen kunne de spise nyklækkede artemia.

De voksede fint, og på 5. dag introducerede jeg mikroorm til deres diæt. På 12. dagen kunne de spise hakket tubifex og målte nu 17 mm. Nu var deres finner fuldt ud udviklet, og rygfinnen blev meget høj farvet med en meget tydelig hvid kant. Fiskene fortsatte med at vokse fint, og da de var 30 dage gamle målte de 23 mm og så præcis ud som de high-fin pansermaller jeg havde købt flere år tidligere.

14 dage efter mine Brochis havde ynglet, der ynglede de igen. Denne gang ynglede de om natten. Det lykkedes mig at overvære starten på parringslegen samt at fotografere den. Hannernes og hunnens farve var meget intense, og et sort netmønster blev synligt på dem. På dette tidspunkt var de nærmest mønstret som en Corydoras sodalis. Kl. halv to om natten havde de desværre stadigvæk ikke ynglet, og jeg måtte gå i seng da jeg skulle op og på arbejde næste dag. Sent i seng, tidligt op…

Tidligt næste morgen, ca. kl. 6, der gik jeg ind i akvarierummet for at se hvad der var kommet ud af parringslegen. Alle æggene var placeret på undersiden af flydeplanterne, og ingen sad på ruderne i akvariet. Igen fjernede jeg æggene så de kunne klække i deres eget akvarium. Ud af ca. 150 æg, der klækkede 42. Fire nætter senere havde vi i området hård frost, og det medførte at temperaturen i akvarierummet faldt 5 grader. Den efterfølgende morgen var 26 ud af de 42 unger døde. Ved fremtidige kuld placeret jeg et varmelegeme for at undgå dette senere hen. Til dags dato har denne trio af maller ynglet 12 gange, og alle gangene på nær den først gang har været om natten. De fleste gange klækkede omkring 30 æg, og aldrig mere end 50 æg. Jeg prøvede at sætte natlys over akvariet bestået af svage pære, men det bevirkede kun at der slet intet sket. Fiskene mistede helt interessen.

Mallerne ynglede jævnligt fra den 17. december til slutningen af maj, og har ikke ynglet siden. Jeg tror at her sluttede deres yngle cyklus. Mange af de maller vi holder har en indbygget yngle-kalender ud fra deres naturlige omgivelser. Dette sikrer at de yngler når der er overflod af mad så de små kan vokse. Dette giver også de voksne en restitutions periode så de er klar til næste cyklus.
2. dag er de ca. 8mm, plettet monster, tegning på rygfinnen, alle andre finner er klare.

4. dag er de ca. 11 mm, rygfinnen begynder at få en hvid spids, de andre finner tager form, aftegningerne bliver reduceret.
6. dag er de ca. 14 mm, rygfinnen vokser stadig og får en hvid kant. Aftegninger på kroppen reduceres.

8. dag er de ca. 15 mm, rygfinnen vokser stadig, sorte og hvide striber er tydelige, finnerne er helt formet, kroppen får dybde.

12. dag er de ca. 16 mm, rygfinnen vokser stadig, de sorte striber bryder op, den hvide kant får et orange skær, kroppen får mere dybde.

16. dag er de ca. 17 mm, rygfinnen vokser stadig. Den sorte stribe bliver plettet med orange, den hvide farve i kanten flyder sammen med orange, kroppen begynder at få et grønligt skær.

25. dag er de ca. 23 mm, rygfinnen har nu fuld højde, der er stadig orange, sorte og hvide pletter, kroppen er dyb og metalgrøn med sorte prikker.

30. dag er de ca. 27 mm, rygfinnen mister farve, der kommer dybde i kroppens farve og de sorte prikker forsvinder.

43. dag er de ca. 32 mm, rygfinnen er næsten klar I farven, kroppen er metalgrøn og alt det sorte er væk.


Når man bade har planter, sten og trærødder, så kan Brochis selv udvælge deres yndling gyde sted.

Billedet viser en ungfisk. Forvandlingen fra ung til voksen hos Brochis splendens er dramatisk.


Denne artikel var oprindelig skrevet til Catfish Association of Great Britain's magazine no.66, 1990.
Denne artikel bringes med tilladelse fra Allan James, Eksternt link www.scotcat.com


Billeder:

Top billede = Danny Blundell
Tegninger = Brian Walsh
Æg = Brian Walsh
Ungfisk = Mike Sandford