Brakvands Biotopakvariet

Forfatter: Andy Gordon og Michelle Stuart
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 26/05-2010 26/05-2010
Oprettet under: Biotoper
 Del

Brakvands Biotopakvariet

(c) Johnny Jensen - Eksternt link www.akvariefoto.dk


Denne type opstilling er ikke svær at lave, men det anbefales stærkt at man som nybegynder undgår alle slags specialakvarier, indtil man har fået noget mere erfaring indenfor fx manipulering af vandværdierne.

Brakvand er ikke ferskvand og heller ikke saltvand, men findes hvor de to mødes ved flodmundinger, tidevandsfloder og saltholdige markområder. Og ligesom andre steder i naturen, har nogle dyr tilpasset sig disse miljøer og gjort dem til deres permanente hjem. Fisk som lever disse steder, drager nogle gange ind i rent ferskvand eller ud i rent saltvand, men kan ikke opholde sig her i længere tid uden at deres helbred tager skade. Hvis man beslutter sig for at prøve denne type biotopakvarium, vil man blive belønnet med muligheden for at kunne holde en meget unik og interessant gruppe af fisk.


Akvariet

Akvariets størrelse afhænger mest af hvilke fisk man har tænkt sig at holde, men man bør sørge for en del plads da vand der er opløst salt i, ikke indeholder så meget ilt som ferskvand. Der bør ikke være noget i akvariet af metal, da vandets saltindhold vil få det til at ruste.


Filtrering

En spandpumpe er sandsynligvis den bedste løsning og lettest at vedligeholde. Den bør opstilles således at den primært benytter biologisk filtrering, og udstrømningen bør indstilles således at vandstrålen sætter vandoverfladen i bevægelse for at tilføre akvariet mest mulig ilt.


Bundlag og dekoration

Akvariesand eller grus, men der bør også tilsættes et par håndfulde af enten aragonitsand eller koralsand, hvilket virker som buffer for vandværdierne. Dekorationerne kan være sten og/eller rødder sammen med planter som tolererer salt i vandet. Plastikplanter kan dog vise sig at være den bedste løsning i længden. En opstilling primært bestående af rødder arrangeret som en lidt filtret bunke giver det mest naturlige udseende, da dette vil ligne rødderne i en mangroveskov.


Vandværdier og kemi

· Dette er meget vigtigt, og bør overholdes hvis fiskene skal trives.

· Temperatur: 24,5 – 26,5 C°

· PH-værdi: 7,6 – 8,4

· GH: 10 – 15

· KH: 8 – 12

· SG: 1,002 – 1,007


Brug salt beregnet til saltvands akvarier, da dette indeholder alle de sporelementer og buffere som kræves for at opnå den rette PH-værdi. Saltet bør blandes halvt så stærkt som det anbefales.


Fodring

De fleste fisk er kødædere og deres kost bør afspejle dette. I de fleste tilfælde bør der fodres med megen levende føde, men dette afhænger af den enkelte art.


Fisk


Glasfisk Humlebi fisk Skyttefisk
(c) Johnny Jensen - Eksternt link www.akvariefoto.dk


Regnbuefisk:


Disse fisk vil spise de fleste slags foder de får tilbudt og vil yngle godt. De fleste er aktive svømmere som opholder sig midt i akvariet, og de er generelt fredelige. De foretrækker modnet vand og bryder sig ikke om pludselige ændringer i vandværdierne, så alle ændringer skal ske gradvist. De bør ikke holdes med finnenappende fisk, da hannerne hos nogle arter udvikler lange finner.
Firøje:


Der er her tale om en meget specialiseret fisk, som lever i overfladen af vandet. De har delte pupiller som gør dem i stand til at se under og over vandet på én gang. De lever i kystvand i store stimer og kan faktisk tilpasse rent saltvand. I et akvarium er de fredelige, og kan sagtens gå med andre arter af fisk, så længe disse også kvæver de samme betingelser. Uden salt vil disse fisk falme og blive sårbare overfor alle mulige slags sygdomme. Vandet bør være hårdt og alkalisk med en PH-værdi på ca. 8. Der er flere arter af Firøje og nogle af dem er levendefødende, men som noget udsædvanligt kan parring kun foregå fra én side. De spiser insekter fra overfladen og kan tilvænnes til både flagefoder og levende foder. Denne fisk kan blive op til 30 cm, og er kønsmoden når den når halvdelen af denne størrelse. Et akvarium med disse fisk skal være udstyret med et tætsluttende låg, da disse fisk er udmærkede springere.
Glasfisk:


Desværre er disse fisk igennem de seneste år mest blevet omtalt i forbindelse med at de er blevet udsat for kunstig farvning. På grund af deres usædvanlige kroppe, som er fuldstændig gennemsigtige, har nogle folk besluttet at øge salget af dem ved at give dem nogle stærke farver. Fisk som er blevet farvede, trives meget sjældent bagefter, faktisk dør de fleste tidligt og mange af dem bliver smittet med en smitsom virusinfektion. Selvsagt bør man aldrig opfordre til denne slags barbariske behandling af fisk ved at købe dem i den farvede udgave. I den naturlige udgave er denne fisk god til akvarier hvor der også er andre arter tilstede. De er meget fredelige, men foretrækker levende foder og de spiser gerne må fisk, hvis de kan gabe over dem.Andre fisk:


Skyttefisk. 23 cm, æder levende insekter, opholder sig nær overfladen.
Sort Molly. 7,5 cm, behøver vegetabilske elementer i fodret.
Månefisk. 23 cm, behøver høj vandkvallitet.
Humlebi fisk. 5 cm, æder småt levende foder, finnenapper.
Dyndspringer. 15 cm, bruger det meste af sin tid oppe af vandet, kødæder som spiser småt levende foder.
Celebes Sejlfisk. 7,5 cm, spiser næsten alle slags foder.


Oversat og tilpasset af Carli Flannagan


Originalplacering (eksklusiv billeder): Eksternt link http://www.aquarticles.com/ og Fishtanksandponds.netForfattere til original: Andy Gordon og Michelle Stuart