Biotopakvarier

Forfatter: Jo Stenersen - Eksternt link http://home.online.no/~tonemu/index.html
Oprettet: 09/09-2007 09/09-2007
Sidst redigeret: 15/11-2009 15/11-2009
Oprettet under: Biotoper
 DelMan kan fint holde jordspisere sammen med annen fisk i et "biotopakvarie" eller "selskapsakvarie fra Søramerika" som vel vil være en mer korrekt betegnelse.

Det er noen momenter som kan være greie å ha i bakhodet når man skal holde jordspisere sammen med andre fisk.
Enkelte problemer som man greit kan unngå ved å tenke på følgende:

1. All fisken i samme akvariet bør ha "normale" krav med hensyn til stell o.l.
"Problemarter" eller arter med spesielle krav på en eller annen måte må holdes i artsakvarie.

2. Fisk med forskjellige habitatkrav f.eks. Malawiciklider, er ikke passende akvariekamerater for jordspiserne.

3. De andre fiskene bør ha en viss minimumsstørrelse. Er de for små kan de bli spist selv om jordspiserne ikke er rovfisker.
Kombinasjonen fullvoksne Geophagus altifrons og små neontetra er ikke heldig...4. Agressive arter som mange Mellomamerikanske ciklider er ikke egnet sammen med jordspisere, siden jordspiserne ikke er tøffe nok til å tåle en kontinuerlig krigføring.
Store rovfisker er selvsagt heller ikke passende selskap!

5. Alle artene bør kunne leve på den noenlunde samme dietten.

6. Dårlige og trege svømmere som f.eks. mange labyrintfisker blir for sene i matfatet og kan risikere å sulte i hjel.

7. Ved hold av Biotodoma og Satanoperca-arter, som spiser sakte, er det best å unngå svært griske arter.
På den måten er man sikret at de mest langsomme i matveien også får den næringen de trenger.

8. Planter plassert i bunnsubstratet er og blir en dårlig løsning uansett om man legger steiner rundt rothalsen eller ei.
Fiskene vil etterhvert fjerne alt det finkornede substratet og legge røttene bare slik at plantene dør.
Planter med grove og sterke blader plassert på røtter, steiner o.l. kan fungere. Finbladede planter vil raskt bli drept av fiskene både direkte og indirekte. Partikler som rotes opp under fiskenes fødesøk vil "tette" bladverket og fiskene vil gå og nappe på plantene til alle bladene er borte.
Planter som anubias, javabregne o.l. vil i all hovedsak fungere bra.