Utstyr til jordspisere

Forfatter: Jo Stenersen - Eksternt link http://home.online.no/~tonemu/index.html
Oprettet: 09/09-2007 09/09-2007
Sidst redigeret: 21/12-2009 21/12-2009
Oprettet under: Sydamerika
 Del

Akvariet

Selv om ikke alle jordspiserne blir over 25 cm, så må minstestørrelsen på et akvarie til disse fiskene være på 250 liter. Jo større, jo bedre.
Dybden på akvariet er ikke så nøye. Det som har større betydning er bunnarealet. M.a.o. er det bedre med et akvarie på 60(b) x 55(h) x 200(l) enn et på 55(b) x 60(h) x 200(l), som begge er mål på 660 liters Akvastabil akvarier.


Belysning

Jordspiserne liker litt dempet og "skummel" belysning.
Det er to måter å få dette til på:
-flyteplanter/planter til å skygge for lyset.
-lite lys. (Få rør og få watt.)
Bortsett fra dette så står man fritt til å velge belysning.
Skal man ha planter i akvariet, sier det seg selv at man bør velge planter som er hardføre og ikke krever mye lys, f.eks. Vallisneria, javabregne, anubias etc.
Finbladede planter som javamose etc er ikke egnet i et jordspiserakvarie grunnet de små partiklene fiskene hvirvler opp under matleting. Disse partiklene vil feste seg i plantene og de vil etterhvert se lite lekre ut.


Filtrering

Når det gjelder forholdet jordspisere kontra filtrering, er det bare en ting å si: jo mer, jo større - jo bedre.
Her kan man ikke slurve.
Jordspiserne finner hele tiden mikroskopiske næringspartikler i bunnlaget. I tillegg spiser de den maten de blir foret med. Til sammen gjør dette at den totale summen med avfall fra fiskene blir stor.
Det er derfor svært viktig at filtreringen fungerer optimalt, i tillegg kan man heller ikke slurve med vannbytter.
På grunn av at filtermedia og partikler fra vannet som fester seg i filteret gjør at filterkapasiteten nedsettes, så bør filteret i utgangspunktet kunne filtrere vannet i akvariet 2-3 ganger i timen.

Et bra filtersystem har følgende oppgaver:

-Mekanisk filtrering
Fjerne partikler fra vannet så det blir klarere.

-Biologisk filtrering
Ved hjelp av bakterier som lever i filtermaterialet fjerne/bryte ned skadelige stoffer/forbindelser som f.eks. nitritt.

-Tilsette oksygen til vannet.
Få vannet i bevegelse slik at vannet lettere kan mettes med så mye oksygen som mulig.

Innvendige filtre har den fordelen at de ikke fører til lekkasje om ett eller annet skulle løsne.
Ulempen med disse filtrene er at de har lite filtervolum og muligheten til å bruke filterinnhold som f.eks. kull og torv er begrenset.
Filtervolumet kan økes betraktelig ved å bruke en blå filtermatte med størrelse som kortveggen i akvariet og stikke et rør med hull ned i matten og montere en "Powerhead"-pumpe på toppen av røret.
Utvendige filtre har større volum og mulighetene for å bruke ulike filtermedia er stort. Det er som regel små problemer forbundet med å filtrere over kull eller torv med en utvendig pumpe. Det aktuelle mediet legges i en nylonstrømpe og plasseres inne i filteret.

Hvis akvariet er stort (> 1,5 meter langt) bør det plasseres et filter i hver ende på akvariet for å få nok bevegelse i vannet og for å hindre at alt avfall samles i den ene enden av akvariet.
Uansett hvilke løsninger man velger bør utløpet fra filteret plasseres slik at den bryter vannflaten og setter denne i bevegelse for at oksygenopptaket i vannet blir så stort som mulig