Vannverdier til jordspisere

Forfatter: Jo Stenersen - Eksternt link http://home.online.no/~tonemu/index.html
Oprettet: 09/09-2007 09/09-2007
Sidst redigeret: 21/12-2009 21/12-2009
Oprettet under: Sydamerika
 DelVannverdiene er selvsagt et moment man ikke må se for lett på.
I all hovedsak lever alle jordspisere i surt vann med lav hardhet og få organiske avfallsstoffer som nitritt/nitrat.
I et jordspiserakvarie må det aldri finnes målbare forekomster av ammoniakk eller nitritt siden disse stoffene er svært giftige for fiskene.
Nitratinnholdet bør ikke overstige 50 mg/l, for noen arter er også dette for høyt.

Hardheten bør ikke være for høy. Det er sjelden noe problem her i landet. Så lenge den ligger under 5-10 dGH så skulle man ha sitt på det tørre. Det ideelle er 3dGH eller deromkring.

Hvis det er nødvendig å senke pH, så er det flere måter å gjøre dette på.
Jeg foretrekker å filtrere over torv, samt å ha eikeløv i akvariet.
I tillegg til å senke pH verdien, så tilføres vannet humusstoffer som fiskene har i sitt naturlige miljø.
Disse humusstoffene skal visstnok også ha en viss desinfiserende effekt på miljøet i akvariet i tillegg til på fiskene.
Pass bare på at dKH ikke er for lavt (< 3 dKH). Ved lavere dKH enn dette vil pH fort rase nedover og få livstruende følger for fisken på grunn av at vannet mangler bufferegenskaper til å stabilisere surheten.

Det er vanskelig å si noe bastant om vanntemperaturen, men som en løs regel kan man si at alle artene trives mellom 26 og 30º C med unntak av Gymnogeophagus som bør ha en vanntemperatur på 20-24º C.

Hver uke bør 25% av vannet skiftes når filtersystemet er optimalt. Hvis ikke så må man skifte oftere vann - enkelt og greit.
Man må absolutt ikke slurve med vannbyttene. Man risikerer sykdommer som hullsyke og forskjellige infeksjoner, spesielt hudplager hos fiskene hvis man ikke er påpasselig med vannbyttene.