Satanoperca jurupari

Forfatter: F. Ingemann Hansen
Oprettet: 09/12-2008 09/12-2008
Sidst redigeret: 09/12-2008 09/12-2008
Oprettet under: Sydamerika
 DelSatanoperca jurupari hører til en af de mere fredelige arter, der ofte kan være meget sky. Den kræver gode skjulesteder i form af trærødder og planter, sidstnævnte forgriber den sig sjældent på, hvis disse blot er beskyttet af sten el. lign.

Man skal ikke holde Satanoperca jurupari sammen med andre cichlider, der er alt for livlige og grådige, for den er alt for tilbageholdende og får da ikke noget at æde. Satanoperca jurupari er delvis mundrugende, dvs, at yngleadfærden er noget speciel, æggene afsættes som hos fritlegende cichlider på flade sten. Selve æglægningen foregår på den måde, at hunnen afsætter ca. 10-12 æg ad gangen i rækker på kryds og tværs af hinanden, hannen befrugter æggene for hver gang hunnen har afsat en række. Når legen er færdig kan der godt være 200-300 æg, som ligger tæt ved siden af hinanden.
Det er både hannen og hunnen, der passer æggene, man kan se dem skiftes til at stå og vifte henover æggene, men de er ikke særlig vagtsomme som andre cichlider, der ofte er meget aggressive, når de har æg. Her skal lige nævnes, at jeg har set andre fisk få lov til at gå hen og æde løs af æggene, alt imens Satanoperca jurupari stille stod og så på det.
Der har været talt en del om at Satanoperca jurupari skulle dække sine æg til med sandkorn. Man kan af og til se, at der ligger sandkorn på æggene, men dette er efter mine iagttagelser noget helt tilfældigt, idet det sker ved at fiskene tager noget sand i munden og svømmer rundt og sir føden fra og herved kommer til at drysse noget ud over æggene, men æggene tager ingen skade af dette. Så snart æggene er klækket tager hunnen dem i munden, hvor larvernes videre udvikling foregår. Når ungerne bliver sluppet ud af munden kan de fodres med artemia og cyclops.På Satanoperca. jurupari kan det være svært, for ikke at sige næsten umulig at se forskel på han og hun udenfor legetiden. I denne tid kan man se forskellen mellem kønnene på læggerøret, hunnens er mere end dobbelt så langt og tykt som hannens. I akvarier bliver Satanoperca jurupari sjældent mere end 18 cm stor og kan derfor godt holdes i akvarier fra ca. 250 liter og opefter. Akvariet bør være indrettet med et finkornet lag grus, som de kan stikke deres spidse mund ned i. I øvrigt dekoreres akvariet med sten og trærødder. Vandet kan være almindeligt ledningsvand, hvor man skifter Ca. 1/3 ud om ugen, så befinder Satanoperca jurupari sig godt. Af foder kan nævnes Tubifex, myggelarver, regnorme og frosne mysis.