Gælleorm

Forfatter: Kai Hansen
Oprettet: 09/09-2007 09/09-2007
Sidst redigeret: 27/05-2010 27/05-2010
Oprettet under: Sygdom
 Del

© Tekst: Kai Hansen ( Eksternt link www.discuspagenorway.com ) Dette er et meget omfattende tema, men jeg skal prøve å sette litt lys over problemet. Gjellemark er monogenetiske trematoder i familien "dactylogyridea" som hovedsakelig lever i gjellene på fisk. Den er eggleggende og størrelsen er fra 0,2 til 0,5mm. Den har 2-4 lyssensorer plassert på "ryggen" samt 2-4 hovedkroker og en sugekopp plassert i enden. Mellom hovedkrokene er det plassert 12-16 sekundærkroker. Levetiden er beregnet fra 12 dager til flere måneder avhengig av vanntemperatur og type. Det er minst 7 genetiske typer samt over 150 kjente varianter som lever i saltvann og i ferskvann. Mange varianter er fisketype relaterte d.v.s. den foretrekker en type fisk fremfor en annen.

Symptomer som kjennetegner om vi har gjellemark på vår discus er at småfisk puster veldig fort, og at de puster med en gjelle mens at den andre er lukket. De vil også gni seg på forskjellige objekter i akvariet. Større fisk fra 7-8 cm vil puste fortere enn normalt (normalt 60-80 pr. min.), men ikke så fort som de små. De har også en tendens til å legge den ene brystfinnen inntil kroppen. Den eneste måten å se om en voksen fisk har gjellemark er om den har brystfinnen liggende inntil kroppen eller at den en sjelden gang gnir seg mot objekter eller at den vrir på hodet.

Behandling mot gjellemark er veldig vanskelig da vi ikke vet hvilken type vi har problemer med. Omtrent alt vi kan bruke mot gjellemark er giftstoffer og jeg skal nevne noen av disse her :

"Praziquantel"
Dette er et medikament som ofte blir brukt mot bendelorm på katter og hunder. Dette kan kjøpes i tablettform under navnet "DRONCIT", men dette blir meget dyrt, 30-40 kr. for to tabletter som igjen vil gi deg ca. 80 mg praziquantel. Du må i alle fall lese på pakningen for å finne ut hvor mye praziquantel hver tablett inneholder. Praziquantel kan også kjøpes i 100 g pakninger. Mot gjellemark skal du bruke 5 mg pr. l akvarievann kontinuerlig i 14 dager med vannbytter regelmessig. Husk å tilfør medikament ved vannbytte. Dette er for å drepe nyfødt gjellemark som klekker ut av eggene da medikamentet ikke dreper egget. Denne kuren kan kjøres i hovedkaret med grus og planter og det dreper ikke bakteriekulturen i pumpen.

"Flubenol 5% vet."
Flubenol er et medikament som er brukt i Danmark på høns og gris mot ektoparasitter. Det kan ikke kjøpes i Norge, men det forekommer at enkelte akvarister har kjøpt med seg noe når de har vært i Danmark. Det er et sentvirkende medikament, der det virker så tar det vanligvis 8-10 dager før resultater kan sees. Dette brukes med en dosering på 2 mg pr. l akvarievann. Pulveret blandes med vann og rystes godt og deretter helles opp i akvariet. Kuren skal anvendes i 21 dager, når du foretar vannbytte i denne perioden er det viktig at du opprettholder styrken på medikamentet, dette gjelder selvfølgelig også andre medikamenter. Det er rykter som sier at flubenol kan løses opp i aceton. Dette er ikke tilfelle og kan i verste fall medføre at dine discuser dør av mangel på oksygen. Aceton hører ikke hjemme i akvarier. Hvis dine discuser fortsatt har pusteproblemer etter 10-12 dager, kan kuren avsluttes, og andre medikamenter må da vurderes.

"Neguvon"
Dette medikament brukes også mot ektoparasitter på gris og høns, det må brukes med høy forsiktighet da det er meget giftig. Temperatur må reduseres til 26-27 C. et par dager før oppstart av kur. Dosering er 0,8 mg. pr. l akvarievann. Denne behandling skal utføres over 3 dager, hvoretter kur avsluttes med et stort vannbytte, 50% eller mer. En hvileperiode på tre dager, gjenta deretter kuren. Kuren gjentas totalt 3 ganger, hele tiden med lav temperatur. Dette er for å fange opp eventuelle nyfødte larver. Dette gjelder typen "Dactylogyrus" som er eggleggende. Hvis du vet at ditt problem gjelder "Gyrodactylus", som føder levende avkom, så behøver ikke temperaturen å reduseres, og det er også nok med en kur på tre dager.

"Formaldihyd 35%"
Dette er gift av verste sort, men hvis ikke andre medikamenter virker, så er dette siste mulige utvei, og det er den eneste grunn til at jeg tar med dette her. Før du kan få kjøpt dette på apoteket, må du til nærmeste politistasjon/ lensmannskontor for å få tillatelse. Før du begynner en kur med dette, anbefaler jeg at discus blir plassert i et sterilt akvarium uten annet enn en luftestein og en varmekolbe. Dette må gjøres 3-5 dager før du planlegger å kjøre en kur, da fisken ikke kan ha antydning til sår på kroppen etter flyttingen. Doseringen av formaldihyd er 4 ml pr. 10 L akvarievann i 1 TIME. Etter at kuren er over må 90 % min. av akvarievannet byttes ut med pretemperert vann som har stått lagret i 24 timer. Denne kur må ikke gjentas før etter 3 dager, og totalt tre ganger. Dette gjelder da selvfølgelig Datylogyrus. Men husk, dette er kun siste utvei.

"Kobbersulfat"
Dette er kanskje det beste og mest allsidige medikament man kan bruke. Men selv dette skal man ha respekt for. Det første man gjør før en kur, er å flytte all discus til et bart akvarium, uten sand/grus eller planter, planter tåler ikke kobber uansett. Ha et modent filter i karet, men ikke med sand/grus som substrat. Hardheten må økes til 8-10 GH. Du kan bruke GH+. Styrken på kuren er 0,16 mg pr liter akvarievann. Du går til apoteket og får dem til å veie opp 1,6 gram kobbersulfat. Dette tilføres 1 liter destillert vann, ristes godt og er da klar til bruk. Du bruker 1 ml fra denne flasken for hver liter akvarievann du har. Er for eksempel akvariet ditt på 200 liter, ja vel, så bruker du 200 ml fra flasken. På denne måten så har du en styrke med kobbersulfat på 0,16 mg pr. l. Denne styrken opprettholder du i 12 dager. Når du bytter vann underveis, må du tilføre den mengden du tar ut. Bytter du for eksempel 50 liter, så må du tilføre 50 ml fra flasken. Du må også huske på GH+. Det er et problem knyttet til kobbersulfat som må nevnes. Halvvoksen til voksen fisk får alltid små hull i kroppen i hoderegionen, dette kan se ut som "Hexamita", men er ikke annet enn vitaminmangel. Grunnen til dette er at kobber i vannet blokkerer vitamininntaket i fisk, og discus er ingen unntak. Dette vil vokse ut igjen, men dess eldre fisken er, lengere tid tar det. Det som er viktig er å fore med vitaminrik kost etter en kur, blant annet kan "Tetrabits" være bra. Nei, jeg har ikke eierinteresser i Tetra, skulle ønske jeg hadde! En annen sak som kan være nyttig å vite er at kobber i vann som er i kontakt med sand og grus er meget ustabilt, og du måtte da ha målt kobberstyrken i akvariet regelmessig og tilført det manglende kobberet for å opprettholde styrken. Nøyaktige måleinstrumenter for kobber, vil fort koste deg kr. 2-3000,-.


"Epilog"
Giftstoffer eller om vi kaller dem medikamenter, skal alltid behandles med forsiktighet, og holdes innlåst og borte fra barn, likeledes skal de være godt merket. Overflødige medikamenter bør alltid leveres tilbake til apoteket for destruksjon. Det er dårlig økonomi å lagre disse over tid, da stort sett alle har en begrenset holdbarhet det øyeblikket originalpakningen er åpnet.

Alltid før en kur igangsettes, bør dette planlegges godt og begynnes på et tidspunkt hvor fisken kan holdes under oppsikt de første timene. Skulle fisken vise tegn til at den ikke tåler det vi utsetter den for, så må kuren avsluttes umiddelbart.

JEG, KAI HANSEN, VIL IKKE BLI HOLDT ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DØDSFALL PÅ DISCUS ELLER ANNEN FISK SOM MÅTTE OPPSTÅ PÅ GRUNN AV DENNE ARTIKKEL, DA DET KAN VÆRE MANGE ÅRSAKER TIL DETTE. JEG, SAMT MANGE DISCUSOPDRETTERE PÅ VERDENSBASIS, HAR UTFØRT OVERNEVNTE KURER UTTALLIGE GANGER UTEN PROBLEMER.