Det handler om former og farver

Forfatter: Poul Andersen
Oprettet: 09/09-2007 09/09-2007
Sidst redigeret: 27/05-2010 27/05-2010
Oprettet under: Generelt
 Del

Af Poul Andersen 1995

Både børn og voksne tiltrækkes af dyrenes udseende, selvom dyrene ikke ser sådan ud for vores skyld, -besynderligt er det, at vi finder allerede fra ganske små stor fornøjelse i at betragte dyrs former og farver som de bruger som signaler indbyrdes. Det kan man godt funderer lidt over. En akvariefiskehan i parringsdragt skal tiltrække en hun, men virker også på os, selvom vi ser verden med andre øjne end en fisk. Undersøgelser tyder på, at der er et dybt slægtskab mellem den måde dyr og mennesker opfatter deres omverden på, fællesnævneren er symmetri.

De fleste dyr er symmetriske i deres kropsbygning. En fisk er f eks. ens på begge sider. Rent biologisk er det en god ting, det gør det lettere at forklare et befrugtet æg, hvordan det bliver til en hel fisk. Arveanlægene kan så at sige spare halvdelen af informationen, fordi det er lettere at sige at højre side af fisken bare skal ligne den venstre.

Man kunne derfor tro, at den udstrakte forekomst af symmetri i dyreverdenen skyldtes det økonomiske i begrebet, men denne forklaring kan ikke være rigtig, når det f eks. gælder dyrenes parringsdragt, der ofte udviser en stor skønhed. Det har nemlig i mere end 100 år været kendt, at når vilde dyr tæmmes til husdyr, mister de deres symmetriske dragt i løbet af nogle generationer. Det gælder farvemønstre, pletter og brogethed , se f. eks. på Pt. Scalara, som er kendt af alle akvarister, det er efterhånden ikke til at anskaffe en med lige striber. Den vilde stamform har symmetriske mønstre, der bliver asymetriske hos de tamme efterkommere. Den eneste fornuftige forklaring er, at det er resultatet af arrangerede ægteskaber. Blandt akvarie fisk og husdyr er den naturlige udvælgelse sat ud af kraft. Hunnerne kan ikke vælge frit mellem hannerne.

Eftersom parringsdragten mister sin symmetri hos dyr i fangenskab, må symmetrien altså være et resultat af ,at vilde hunner, der selv kan vælge partner, foretrækker symmetriske hanner, men hvorfor?

Efter at have studeret svaler i mange år har man på kbh. universitet zoo institut kunnet påvise at svalehunner foretrækker hanner med meget symmetriske haler. De får unger først og får dermed en fordel. Derfor udbredes symmetrien med tiden blandt svalernes haler. Men hvorfor foretrækker svalehunnerne så denne symmetri? Da C.Darvin i sidste århundrede grundlagde den moderne teori om arternes udvikling, var der mange der fandt ideen om hunnernes udvælgelse af smukke hanner absurd, for hvorfor skulle en påfuglehun finde en påfuglehan smuk, bare fordi menneskerne gør det. En undersøgelse foretaget ved hjælp af computere peger nu på, at det faktisk er tilfældet.

Zoologer og matematikere har fundet ud af at fidusen ved symmetriske mønstre er, at de er lette at genkende selvom de ses under en uvant vinkel. Noget symmetrisk er altså mere iøjnefaldene end noget usymmetrisk uanset hvordan det er orienteret i synsfeltet. Den enkle forklaring på hunnernes valg er altså, at symmetriske hanner er lettere at få øje på. Det er præcis det det handler om i den biologiske verden, at kunne genkende venner, fjender, føde og den forlovede.

Hunner syntes ikke det symmetriske er smukt men tiltrækkes fordi det er iøjnefaldende.

Sagen er ikke at dyrene mærkeligt nok er påfaldende i deres parringsdragt og at vi mærkeligt nok finder den smuk, det er dette at være påfaldende, der er det centrale. Og vi har så vænnet os til, at det der er påfaldende, også er smukt.

Dyr og mennesker drages mod det der er let at få øje på. Derfor har hanner og hunner gennem talløse generationer favoriserer partnere med et påfaldende udseende. Symmetri er smuk fordi skønhed handler om det der er let at få øje på. Måske er det en af de ting der er vigtig i forhold til opdræt af nogle af de fisk (dyr) vi holder i fangenskab.

Du kan se fisken i akvariet, fordi den er til, den er til, fordi den kan ses. Det er ikke fiskens skønhed der er påfaldende, det er selve fisken.