Lidt om "problemer med vildtfangede fisk"

Forfatter: Niels Ventzel
Oprettet: 09/09-2007 09/09-2007
Sidst redigeret: 19/11-2007 19/11-2007
Oprettet under: Sygdom
 Del

© Niels Ventzel ( cichlidioten )

Der viser sig at være mange cichlidioter som har store problemer med at få deres vildtfangede nyindkøbte cichlider til at overleve i længere tid.
Dødsfaldene kommer typisk efter 1-3 mdr. efter import. Oftest omkring 5 uger efter isætning i et etableret akvarium. Og er sygdom i form af et angreb af flagellater som ikke umiddelbart kan helbredes. Sygdommen tager fiskene en efter en og medicin har ingen effekt.
Selv har jeg ikke de helt store problemer med vildtfangede, men ofte lige så store eller mere uheld med opdræt og yngel.
Men jeg overholder også en nøjagtig kur hver gang jeg modtager vildtfangede importer.
Om det så er helt derfor at jeg undgår de store dødsfald, skal jeg være usagt, men jeg vil da gerne her fortælle hvordan jeg gør. Ikke dermed være sagt at jeg garanterer at du helt undgår dødsfald, men du vil helt sikkert være bedre undervejs med dine fisk.

Ud over almindelig gode akvarieforhold, pleje og hygiejne,
så drejer det sig helt enkelt om
ORMEKUR og en langsom tilvænning af foderet.

ORMEKUREN.
En gang for mange år siden mødte jeg en dygtig dyrlæge som mente at det ville være en god idé, at give en ormekur til fisk i opdræt. Det gør man med alle andre dyr som opdrættes i professionelle kenneler og stutterier. Hunde, heste, grise, køer, høns, ørred i dambrug osv. Så hvorfor så ikke også cichlider. Og i mange år har jeg så brugt ormekur på mine fisk. Til start var det en ormekur på recept, a la til hunde, og som var ualmindelig hård ved fiskene. De mistede farver og brækkede sig. Og tog lang tid om at komme sig.

Men i dag bruger jeg et naturprodukt som er udtræk af forskellige urter, bl.a. Hvidløg. En kur som jeg har fået fra Tyskland og efterhånden brugt nogle år nu. Og kuren er absolut ikke nogen belastning for fiskene. Kuren kan bruges næsten uafbrudt og selv på ganske små unger.
Ormekuren bør dog betragtes som en forebyggende kur, for at hjælpe fiskene til at være stærke nok til selv at holde mikroorganismerne i den rigtige balance.
Kuren vil ikke hjælpe på allerede fremskreden sygdom. Der er man stadig nødig at bruge de gængse midler.
Der findes i dag flere produkter til behandling af orm.
Mit foretrukne mærke er fra Preis og hedder Coly.
Selv tager jeg det hjem i dunke og bruger det faktisk temmelig meget.

ORMEKUR VED IMPORT.
Når jeg udpakker fisk som kommer direkte fra Malawisøen, så står de i plastbaljer og bliver tilvænnet til mit akvarievand. Når de efter 1-2 timer er klare til at komme i akvariet, så får de, de sidste 20 minutter med ormekuren tilsat til vandet i spanden.
Over de næste 2-3 dage tilsættes ormekuren til akvariet 1 gang hver dag.
Og derefter får de ormekur med maden i 3 daglige fodring i 3 dage. Ormekuren opsuges i cichlidegranulatet og kan gives så fiskene får det direkte i maven hvor flagelatter og protozoer får sig et drag over nakken. På 6. dagen holdes fastedag. Intet foder overhovedet.
Er det meget medtagne fisk, kan jeg godt gentage akvariekuren efter 8 dage.

ORMEKUR TIL HVERDAGSBRUG:
Jeg bruger ikke ormekuren hele tiden. Men når jeg har hjemtaget en import af vildtfangede fisk eller fået fisk fra en eller anden akvarist som måske ikke har de bedste forhold.
MEN, hver 5-6 uge, giver jeg, i 3 dage, foder med ormekur. Starter en fredag og slutter om søndagen. Og i de 3 dage har de kun fået foder som er opblødt i ormekuren.
Det er specielt gavnligt for hunner som lige har afsluttet en mundrugningsperiode og igen skal til at spise. Tarmene og floraen skal tilpasses en stigende tilførsel og gennemgang af foder.

FODERET, FODRINGEN OG FASTEDAGE.
Vær ganske opmærksom på hvad det er for en type foder dine nye fisk har levet af i naturen. Og på hvordan de har haft adgang til foder og hvor meget plads de har haft til deres rådighed.
Tænk på forholdene fra fiskens fangststed. På hvor meget fisken i søen, skulle bevæge sig (motion) for at få bare lidt mad, og om de overhovedet har fået stillet sulten helt.

Søens leverance af foder kommer ikke altid i en jævn strøm som fiskene bare kan tage for sig af. Men der kan være dage og uger hvor der egentlig ikke er de store mængder til stede i området for så pludselig at dukke op i store sværme af plankton eller søfluer. Når der kommer meget foder spiser fiskene sig selvfølgelig mætte men bevæger sig også meget. Men der kan så gå måske op til 3 uger igen hvor der ikke findes synderlig meget at spise. Aldrig eller meget sjældent ser man fisk med udspilet mave fordi de har forspist sig. Selv algevæksten til Mbunaer er til tider helt væk.
At fisk absolut skal være velernærede og trinde, er en komplet misforståelse. I Malawisøen findes ingen fede fisk, fordi de straks ville blive spist af andre hvis de ikke kunne komme væk i en fart.

Og så kommer fiskene hjem til os og ligner Ulandsbørn og det er da synd. Såe, hos os skal de i hvert fald ikke sulte. Det er sikkert godt ment, men er en meget stor misforståelse, fordi den kraftige fodring er med til at smadre maven på fiskene og give gode forhold for de orm og protozoer som er med til at ødelægge fiskenes modstandskraft. Det er en tilvænning som godt må tage år inden fisken kommer af med sin hulmave. Men pas på de har ingen gavn af topmave.
Tænk over forskellen mellem natur- og akvarieforhold.

NATUREN:
" Kun lidt mad eller svingende udbud. (ofte tomme og luftige maver)
" Utrolig meget motion.
" Foder/mad med meget uorganisk fyldstof. (sand og støv)
" Masser af frisk vand uden belastning af affaldsstoffer.
" Lavt antal af kim fra mikroorganismer.(under 10.000 kim pr ml.)

AKVARIET:
" Masser af mad på klokkeslæt (altid fulde og forstoppede maver)
" Meget lidt motion.
" Foder med høj koncentration og næsten 100% ren organisk.
" Lidt plads og dårligt vand med høj belastning af affaldsstoffer.
" Højt antal af kim fra mikroorganismer. (op til 1.000.000 kim pr. ml.)

JAMEN, lyder det ofte: Vores fisk ser da altid sultne ud.
Jo, men fisk har ikke så meget hjerne at de får sendt signal om mæthed. Alt hvad de foretager sig er ud fra instinkterne, og når du kommer med foderdåsen, så husker de bare at der plejer at ske noget interessant og rart. Og det vil de huske hver gang de ser bøtten. Men nogen egentlig mæthedsfornemmelse har fiskene ikke. Det skal du styre.


SÅ HUSK:
1. Langsom tilvænning til foderet.
2. Ikke for kraftigt foder. Intet levende eller frossen foder overhovedet.
3. Gerne et granulat som hvirvler for fiskenes næser og aktiverer deres spiseinstinkter. Flagefoder optræder slet ikke som det foder fisken er vant til i søen.
4. 1-2 fastedage om ugen. Eller måske efter en helt anden plan.
5. Benyt lufttilførsel mest muligt. (Sæt gang i defuseren.)
6. Så friskt vand som muligt.
7. At det er dig som skal styre hele akvariemiljøet. Foder, filter, vandskift, mv.
8. UV-Sterilisering kan være en hjælp.
9. Undgå faste planer for vandskift og fodring. Gør det afvekslende.