Sådan man får pansermaller til at yngle

Forfatter: Hermes2005 aka Brian Møller-Iversen
Oprettet: 10/07-2008 10/07-2008
Sidst redigeret: 22/12-2009 22/12-2009
Oprettet under: Maller
 Del

Sådan man får pansermaller til at yngle

Mange, der holder pansermaller, vil på et tidspunkt gerne prøve at få dem til at yngle. Ved nogle arter går det meget nemt - ja man skal nærmest ikke selv gøre noget - mens der ved andre arter skal lægges en god taktik og gøres nogle praktiske ting. Jeg vil i denne artikel prøve at beskrive nogle af de mest brugte metoder til at sætte legen i gang hos pansermaller.
De metoder jeg vil fortælle om er:

- Vandskifte
- Foder
- Regnvand/omvendt osmosevand
- Kunstige medier til afsætning af æg

Der er stor forskel på, hvor mange parametre man selv skal ændre på, for at den enkelte art begynder at yngle, nogle er meget lettere end andre. Den vigtigste regel er dog, at man kun ændrer på en ting ad gangen. Hvis man ændrer flere ting på en gang , så kan det ene annullere effekten af det andet.


Før man begynder

Nogle ting skal være i orden, før man begynder at prøve at sætte legen i gang. Det er selvfølgelig en god idé at have det rette akvarium til fiskene. Her tænkes på et akvarium, hvor ynglegruppen er alene, og at det er indrettet rigtigt. Et forslag til indretning er: 30-50 liters akvarium med passende filter, trærod med javabregne, javamos, dæmpet belysning.
Derudover er det godt at have en ynglegruppe, der er sammensat således, at der er klart flest hanner i forhold til hunner. En god ynglegruppe kan bestå af 2 hanner og 1 hun, eller 4 hanner og 2 hunner. Dette gælder ved de fleste arter, da nogle arter som de spidssnudede og sclermystax bedst holder som par.
Udover at have den rette kønsfordeling er det også vigtigt, at fiskene er gamle nok til at være kønsmodne, ellers vil der selvfølgelig intet ske. De skal også være i god foderstand. Her menes, at de er fodret op, så hunnerne har dannet rogn, hvilket man ofte kan se på hunnernes mave.Sådan ser det ud, når selve befrugtningen sker hos pansermaller. Det bliver kaldt T-stilling.


Vandskifte

Den mest brugte metode til at sætte legen i gang er et koldt vandskifte. Ved sådan et vandskifte simulerer man regntiden, hvor den kolde regn løber ned fra bjergene og ud i floden, hvor mallerne lever i naturen.
Et koldt vandskifte er ikke bare et vandskifte, da det kan varieres i størrelse samt vandtemperatur. En god idé er at prøve sig frem lige så stille, da nogle få arter kan være lidt sarte over for et for stort og alt for koldt vandskifte.
En god måde kunne være:
Start med at skifte 50% af vandet med vand, der er et par grader køligere end vandet i akvariet. Virker det ikke, så prøver man at skifte 60-70% med et par grader køligere vand. Sker der stadig ikke noget, så kan man gå tilbage til 50% skift, men med 5-6 grader køligere vand, og derefter prøve med 60-70% med 5-6 grader køligere vand. Sådan kan man også prøve med 8-9 grader køligere vand.


Foder

Foderet er selvfølgelig også vigtigt og kan være med til at sætte gang i mallerne. Som tidligere nævnt er det vigtigt at fodre fiskene op, så de er i yngleform. Når man er begyndt på at skifte vand i akvariet, så er det samtidig en god idé at begynde at fodre godt samtidig. Først og fremmest kan man finde sig et godt tørprodukt, men noget af det, som kan være med til at få dem til at yngle, er levende foder samt frostfoder. Nogle gode ting kan f.eks være: levende myggelarver, levende tubifex, levende daphnier, frosne røde myggelarver, frosne sorte myggelarver, frosne artemia. Jeg har selv haft gode erfaringer med at grave regnorm op i haven og derefter hakke dem i små stykker og bruge som foder. Man skal bare ikke overfodre med dem, da de sviner en del.
Levende foder er igen med til at simulere, at frisk vand fra bjergene løber ned i floden og bringer en masse nyt levende foder med sig.


Regnvand/omvendt osmosevand

Når man skifter vand i akvariet, kan man med fordel bruge regnvand. Man skal bare sørge for, at tagrenderne holdes nogenlunde rene, og at man ikke lige bor inde i storbyen, da regnvandet så kan være forurenet. Har man ikke mulighed for opsamling af regnvand, så kan man i stedet bruge vand fra et omvendt osmoseanlæg. Det gælder for både regnvand og vand fra osmoseanlæg, at man iblander ca. 25% hanevand. Dette gøres, for at give vandet en bufferevne og undgå store fald i pH, som ellers kan være en risiko.
Regnvandet og osmosevandet har nogle lidt andre kemiske værdier end hanevand. Her menes, at de ofte har en lavere pH-værdi og samtidig en meget lav hårdhed. Begge er ting, som kan være med til at fremme æglægningen, samt være gode til at få æggene til at klække.


Kunstige medier til afsætning af æg

Jeg nævnte til at starte med, at det kan være en god idé at have javabregner samt javamos i akvariet. De to ting er især gode, fordi de ikke kræver så meget lys, men samtidig bruges de ofte af mallerne til at sætte æggene på.
Men man kan også lave nogle kunstige medier til at afsætte æg på. De kan laves af garn med lange trævler. Man skal bare huske at bruge garn af kunstmaterialer og ikke uld.Her er en ”spawning mop”, som jeg selv har lavet og har fået pansermaller til at lægge æg i


En taktik

Det er godt at lægge en slagplan for, hvordan man vil gribe det an og i hvilken rækkefølge, man vil gøre tingene. Jeg vil prøve at give et eksempel på, hvordan det kunne gøres.
Først lader man fiskene gå i 14 dage på næsten kun tørfoder, samt relativt få vandskift. Derefter går man ind i en periode på 3 uger med 2-3 ugentlige vandskift på 50% hver (måske mere) med 5-6 grader koldere vand end det i akvariet. Samtidig fodres der rigtig godt med frostfoder samt levende foder, hvis det er tilgængeligt.


Jeg håber, denne lille artikel kan medvirke til, at nogle af jer får held med opdræt af pansermaller. Der er selvfølgelig mange andre måder og metoder at gøre det på, men det her er i hvert fald min måde at give en lille hjælp til at komme i gang.
Ris og ros samt forslag til ændringer af artiklen modtages gerne.

Skrevet af Brian Møller-Iversen aka Hermes2005