Cichlideordbogen

Forfatter: Claus
Oprettet: 09/09-2007 09/09-2007
Sidst redigeret: 03/11-2007 03/11-2007
Oprettet under: Generelt
 Del

Meningen med denne artikel er, at gøre det lettere for nybegyndere at sætte sig ind i hvad der egentlig snakkes om når de erfarne snakker om cichlider.

Hvis man har et ord som man mener, burde indgå i ordbogen, må man meget gerne sende mig en besked, så ligger jeg ordet ind. På den måde kan vi få en god og fyldig ordbog!


VF:
Denne forkortelse står for "vildtfanget". Altså fisk som er fanget i naturen og som ikke er født i akvarieforhold. En anden betegnelse for en VF, er F0.

F1:
Når to stammer mødes bliver deres første yngel til F1. F2 er så unger fra F1 osv. Normalt siger man, at yngel fra VF er F1, uden man dog kan vide det med sikkerhed.

1.2:
Et eksempel på en kønsfordeling. Står der 1.2 og derefter fiskens navn, er det ensbetydende med at det er 1 han og 2 hunner. Står der i stedet 1.2.3 er det 1 han, 2 hunner, og 3 der ikke er voksne nok til at kunne kønsbestemmes.

Biotop:
En biotop er et udpluk af naturen. Det betyder at man tager en vis andel af naturen. Hvis man fx har et Malawi-biotop er det altså et stjålet stykke af Malawisøen. Fisk kan ikke indgå i den rigtige betegnelse for biotop. For at det er et biotop, behøver genstandende ikke at være fra selve søen, men bare være identiske.

Mbuna:
En gruppe cichlider fra Malawisøen. Det er cichlider som oftest er under 15 cm og som lever ved klipperne. De karakteriseret ved ofte at være aggressive og have kraftige farver.

Mbipi:
En gruppe cichlider fra Victoriasøen. Det er cichlider som oftest er under 15 cm og som lever ved klipperne. De karakteriseret ved ofte at være aggressive og have kraftige farver.

Utaka:
Lokalt begreb i Malawi for slægten Copadichromis.

Sp.:
En forkortelse for Species. Cichlider med denne betegnelse er endnu ikke blevet videnskabeligt beskrevet.

Cf.:
Con Ferre - Dette er en betegnelse for en cichlide som minder meget om en anden cichlide. Man ved ikke om det er den sammen, eller om de bare ligner hinanden.

Powerhead:
Maskine som skaber cirkulation (strøm) i akvariet.

Rejemix:
Et blandet foder til cichlider. Der er mange forskellige opskrifter, men som regel er der rejer, ærter og spirulina i blandingen.

Artemia:
En meget normal fødevare til cichlider. Bruges især til yngel.

Aufwuchs:
Betegnelse for den blandning af alger, sediment og de små krebsdyr der lever heri, der dækker sten og klipper.

Invertebrater:
Hvirvelløse smådyr der lever ved bundlaget i naturen.

Alkalisk/Surt vand:
Vandets pH-værdi angives på en skala som går fra cirka 1 til cirka 14. En pH værdi på 7 angiver at vandet er neutralt (f.eks. har det vand vi drikker fra vandhanen en pH værdi på cirka 7). Er pH-værdien mindre end 7 siges vandet at være surt, da brintionkoncentrationen er større end hydroxidionkoncentrationen. Er pH-værdien større end 7 siges vandet at være alkalisk (=basisk) da brintionkoncentrationen er mindre end hydroxidionkoncentrationen. NB: pH = -log til brintionkoncentrationen.

PH:
En værdi der måles i vandet. Der er forskellige værdier i naturen. Derfor skal man vide hvor ens cichlider kommer fra. Værdien kan rangere mellem 0-14. Værdien er et udtryk for vandets surhedsgrad, som fortæller vandets indhold af syre/baser. Er værdien under 7, indeholder vandet mest syre, over syv er indeholdet af baser størst. Skalaen er forøvrigt logaristisk.

Nitrit:
En vandværdi. Hvis nitrit-værdien ikke er korrekt i akvariet, kan det være skadeligt for fiskene. Nitrit kommer fra ammoniak, som igen kommer fra fiskens afføring.

Nitrat:
En vandværdi som skal holdes så lav som muligt. Nitrat (NO3) er slutproduktet af det biologiske filters aktivitet. Fjernes ved vandskift.

Karantæneakvarium:
Et akvarium hvor man sætter cichlider i som ikke har kunnet opføre sig ordentligt i et andet akvarium, ved indkøb af nye fisk, eller ved sygdom.

Vandskift:
Man skifter gammelt vand ud i akvariet med nyt vand.

Bugvattersot:
En hyppig sygdom - Se sygdomsregistret.

Ægpletter:
Sidder på nogle cichliders gatfinne. De efterligner de rigtig æg og anvendes under parring.

Tail-chasing:
Når cichlider slås, er der nogle som jagter hinandens haler. Dog bruges udtrykket også nogle gange ved parring.

Mundruger:
Cichlider som opbevarer æg, larver og unger i munden.

L/T:
En forkortelse for liter i timer. Bruges ofte ved powerheads og filtre.

Krill:
Et meget anvendt foder til cichlider. Krill er små rejer.

Flagefoder:
Blandet foder som købes i flager.

Cichlidesticks:
Små stænger stænger som kan indeholde diverse fødeemner.

Sandsild:
En gruppe cichlider der lever ved sandbunden.

Rovcichlide:
En gruppe cichlider der lever af andre fisk.

Fritsvømmer:
En gruppe cichlider der lever i det åbne vand.

Biparental:
Er hvis et par voksne cichlider får unger hvor begge køn passer på ungerne.

Osmoseanlæg:
Bruges til at fjerne alle mineraler og diverse giftstoffer fra vandet inden det bruges i akvariet.

Armatur:
Belysningen til akvariet.

Pharynx:
Hals på cichliden

Piebald:
En plettet cichlide.

O.B.:
Orange/blotched. En speciel udgave af en art. Fremgår som pletter. O.B. udtrykket anvendes kun om hunner.

O
O-typen er en orange hun. Farven kan variere fra orange til lys hvid.

MC
Marmelade Cat. Det samme som "O.B.", men kun dækkende for hanner. Det er udelukkende et handelsnavn.

Elongatus:
En aflang cichlide.

Substrat:
Bundlag.

Gatfinne:
Finne der sidder på underkroppen af cichliden - Se evt. billede nederst.

Bug:
Cichlidens mave.

UV:
En speciel form for lys, der udsender ultraviolette stråler, der dræber alle levende organismer - bruges til sygdomsbekæmpelse

Hybrid:
En fisk som er afkom af to forskellige arter. Altså et kryds.

Opdræt:
Yngel fra sine fisk.

Bugfinne
To finner som sidder på undersiden af cichliden - Se evt. billedet nederst.

Haplochromis
Et slægtsnavn anvendt til mange mundrugende cichlider. I dag er Haplochromis efterhånden delt op i mange slægter.

Sediment
Et resultat af udfældningsprocesen hvor alt overflødigt bliver liggende. Man finder det på nogle af stenene i søerne. Generelt er det grums og afføring.

Alfix-baggrund
Populær baggrund lavet af udskåret flamingo med alfix ovenpå.

GH
Det er det samme som totalhårdhed som benævnes DH.

KH
Den del af GH som består af karbonater. Ofte omtalt som forbigående hårdhed.

Aff
Denne forkortelse står for "affinis", som er et andet ord for beslægtet.Husk! Hvis du mener der mangles et ord, så send en besked til mig med ordet og en beskrivelse deraf. På den måde skulle vi gerne ende med at have en god fyldig ordbog!