Sjældne arter skal bevares - også i naturen

Forfatter: Thue Grum-Schwensen
Oprettet: 08/09-2008 08/09-2008
Sidst redigeret: 21/12-2009 21/12-2009
Oprettet under: Bevaring
 Del

Sjældne arter skal bevares - også i naturen

Poecilia Scandinavia er direkte involveret i arbejdet for at bevare sjældne ungefødende fisk i den mexicanske natur – og dermed også at bevare naturen selv.
Via projekt Fish Ark støtter vi både økonomisk, moralsk og praktisk laboratoriet og opdrætscentret Aqua Lab i den mexicanske storby Morelia. Aqua Lab er en del af Universitetet i delstaten Michoacan, hvor Morelia med omkring en million indbyggere er hovedstad.

Naturen – og navnlig mange søer og vandløb – er stærkt truet af blandt andet:

- dræning for at skaffe vand til landbrugsproduktion
- forurening fra industri og landbrug
- udsættelse af fisk, der ikke hører til i den lokale natur, men som ofte helt eller delvist udkonkurrerer de lokale arter.


Det går specielt ud over ungefødende fisk fra Goodeide-familien. Meget unikke fisk med både ”navlestreng” fra gattet og moderkage – fisk, hvor ungerne kan udvikle sig inde i hunnen også efter, at æggene er klækket. Hele familien er mere eller mindre truet.
Derfor har Aqua Lab i første omgang koncentreret indsatsen om at opdrætte de truede Goodeider. I øjeblikket opdrætter og bevarer centret 38 arter Goodeider og tre arter af andre ungefødende fisk.
Da der fra sted til sted, fra lokation til lokation, kan være store forskelle indenfor den samme art, har Aqua Lab ofte flere variationer/lokationer af samme art.

I øjeblikket har man delt sig op i to grupper:

En, der i selve Aqua Lab arbejder med at opdrætte fiskene og i øvrigt også arbejde videnskabeligt med dem.
- Et af formålene er selvfølgelig at opdrætte fisk af så god kvalitet, at de kan overleve at blive genudsat i naturen, siger professor Rebeca Aneli Rueda, der er leder af Aqua Lab.

En anden gruppe der samtidig arbejder med egentlige naturgenopretningsprojekter. Formålet er at genetablere de naturlige habitater, så der kan genudsættes for eksempel Goodeider med en chance for at overleve.
Den gruppe består af tre mexicanske biologer. Omar Dominguez, der er tidligere leder af Aqua Lab, Tohtli Zibieta Rojas og Martina Medina Nava.
- Vi har delt os op, fordi det er to forskellige opgaver, men vi følger hinandens arbejde tæt, for selvfølgelig hænger det også sammen, siger Rebeca Aneli Rueda.
Gruppen, der arbejder med naturgenopretning og habitater, forsøger også at etablere et samarbejde med lokale myndigheder og den lokale befolkning - med skiftende held.

I Zacapu-søen, der også er et attraktivt turistområde, ikke mindst for mexicanere fra kæmpebyen Mexico City, har myndighederne taget godt imod biologerne – og er interesseret i et samarbejde.

Det samme er de lokale fiskere og hele turistindustrien omkring søen, der er relativ stor. Derfor er det et af de steder, hvor der måske relativt snart kan blive tale om genudsætning af fisk.
Flere Goodeidearter er allerede forsvundet fra søen. Selve genopretningsprojektet er sat i gang...


Anderledes er det omkring området La Mintzita tæt på Morelia. Her er der både kilder, damme og en å - eller flod - alt efter temperament. Området forsyner storbyen Morelia med vand. Alligevel har myndighederne i Morelia afvist at deltage i et projekt for at beskytte området, som også rummer adskillige arter af goodeider.
En af årsagerne er måske, at der ligger en stor papirfabrik lige ved siden af området, som forurener voldsomt med cellulose. De økonomiske interesser har vejet tungest.
- Det er nødvendigt, at både regering, lokale myndigheder og de lokale deltager aktivt og positivt, hvis vi skal nå noget. Derfor skal vi også udbrede viden om naturen og om fiskene, der jo er noget helt specielt for Mexico, som vi mexicanere kan være stolte over, siger Rebeca Rueda.

Udbredelse af viden, øget ressearch om fiskene samt arbejde med naturgenopretning er de tre midler.
- Vi kan ikke gøre det hver for sig. Vi bliver nødt til at fokusere på alle tre ting. Men det er ikke altid let, siger Rebeca Aneli Rueda.


Af Thue Grum-Schwensen
Formand for Poecilia Scandinavia

Alle kan i øvrigt bidrage direkte til Fish Ark og naturgenopretning i Mexico. Det kan du læse mere om på vores hjemmeside:
Eksternt link http://www.poecilia.org