Triglachromis otostigma - en anderledes cichlide

Forfatter: Ib Vestergaard
Oprettet: 26/06-2010 26/06-2010
Sidst redigeret: 26/06-2010 26/06-2010
Oprettet under: Tanganyika
 Del

Oploadet 9. februar 2010

Trichlachromis otostigma - en anderledes cichlide

Version 1.2
Triglachromis otostigma er vidt udbredt i Tanganyikasøen og træffes ved såvel Tanzania som Congo, Burundi og Zambia. Den er endemisk i søen. Umiddelbart ligner den så mange andre cichlider. Den er ikke specielt stor. Størrelsen bliver 12 – 15 cm. Den er en nydelig fisk men har ikke nogen vildt imponerende farvepragt. Hannen er ikke flottere end hunnen og den lille forskel skal du kigge efter. Hvordan kan se i vor artikel Han eller Hun? som du kommer til HER: http://www.akva-net.dk/Details.aspx?id=255

Men alligevel er Triglachromis otostigma en særlig fisk der har fundet sine svorne tilhængere blandt akvarister med interesse for Tanganyikasøens cichlider. Det der gør Triglachromis otostigma så interessant er dens adfærd. Den kommer vi til længere nede i teksten.


Billedet viser en Triglachromis otostigma

Slægten Triglachromis blev beskrevet 1. gang i 1974 af Max Poll & D. Thys van den Audenaerde fra Musée Royal d’Afrique Centrale i Tervuren, Belgien. Bemærk de bagudbøjede brystfinner. Den bruger dem til at rode i bunden efter føde. Under fødesøgning vil du se den svømme næsten baglæns mens finnernes spidser roder i bundlaget.

I naturen
Triglachromis otostigmas habitat er hvor større og mindre floder munder ud i søen. Her er den lerbund som Triglachromis otostigma foretrækker. Floderne udleder en del mudder, især i regntiden. Dette mudder har et højt indhold af fødemner. De kan være såvel af animalsk som vegetabilsk art og det er dem som Triglachromis otostigma har specialiseret sig i. Den er nemlig detrivor.

Betegnelsen kommer af detritus som er en fælles betegnelse for blandet organisk materiale. Altså roder den i mudderet og æder de organiske bestanddele som dette indeholder. Føden er dermed både animalsk og vegetabilsk, eller omnivor som det hedder helt korrekt. Adfærden kendes helt analogt hos sydamerikanske geophagus cichlider. Et eksempel er den sydamerikanske Satanoperca daemon. Se vor artikel HER http://www.akva-net.dk/Details.aspx?id=726

I akvariet
Mange steder hævder man at et akvarium på 200 liter er den rette størrelse, men det er absolut i underkanten. 400 liter passer bedre til denne aktive fisk.

Akvariets indretning.
Bunden omkring dens levesteder er en lerbund. Den kan du ikke efterligne i akvariet. Det vil kræve at du fyldte op med jord og det vil i praksis ikke være muligt. I naturen graver Triglachromis otostigma huler i bundlaget. Det kan den også gøre i strandsand. Du skal bare hjælpe den lidt på vej. Altså skal der være fyldt op med et tykt lag strandsand. I sandet begraver du flere plasticrør. Cichlids.dk anbefaler plasticrør med en diameter på 5 cm og en længde på 50 cm.

På filmen HER http://www.youtube.com/watch?v=Z3J2VlUAj48

ser du et akvarium med en lille flok Triglachromis otostigma som livligt svømmer ind og ud af deres huler. Rørene skal du begrave i sandet. Fiskene skal hurtigt grave dem ud. Akvariet på filmen er indrettet helt rigtigt med masser af sand som er lige til at grave i.

Hulebygning
I naturen bygger den huler i bundlaget. Ad Konings har studeret den i naturen og siger at den faktisk graver en hel labyrint af gange. Systemet kan have en radius på 2 – 3 m med mange udgange. Da vandet i dens biotop er uklart vil han ikke give et sikkert bud på hvor mange. Men du skal tilstræbe at give det enkelte par så mange huler og udgange som muligt.

Befolkning
Triglachromis otostigma i en lille flok. 6 – 8 stk. i 400 liter vil være passende. Da deres krav til indretning er lidt speciel så lad det være et special akvarium. Adfærden er fredelig, men flere steder fortæller man at det kan komme til dramatiske episoder. Men det udvikler sig sjældent alvorligt. En egentlig slagsbror er der ingen der kalder Triglachromis otostigma.

Vand
Hold de almindelige vandværdier fra Tanganyika-søen

Foder
Da Triglachromis otostigma er detrivor skal du fodre med såvel animalsk som vegetabilsk foder. Foderet skal falde ned til bunden. Det er her den søger sin føde.

Leg og opdræt
Triglachromis otostigma er ikke opdrættet så ofte. Dansk førstegangsopdræt er fra 1981 og opdrætteren hedder Kjeld Dybdahl Jensen. Kjeld har lavet adskillige kuld. Det samme har de i Ølstykke Akvarieforening, hvor den står på foreningens omfattende opdrætsliste. Jeg søgte efter opdrætsbeskrivelse. Dens formering er ganske interessant. Der var vist noget med at den ikke bare er en almindelig mundruger, men at den er forældrefisk med både han og hun i en aktiv fælles forældrerolle. Sådan noget skal naturligvis med i en udførlig artikel, så jagten gik ind.

Heldigvis er der @kva-nets omfattende arkiv og her var noget som Brian Wilson i England en gang havde skrevet om opdræt. Brian var en kendt akvarist i England, men er desværre død. Det følgende bygger på hvad Brian har skrevet. Det er ikke det fulde oprindelige materiale. Det ville kræve tilladelse fra rettighedshaverne og de var ikke mulige at finde.

I 1982 købte Brian købte 6 unge Triglachromis otostigma, størrelse 6 cm på en udstilling.

Han satte en trio som viste sig at være 2.1 sammen i et akvarium. Triglachromis otostigma var ikke en særligt kendt fisk på det tidspunkt så Brian vidste ikke hvordan akvariet skulle indrettes. Han gav dem bar bund og udstyrede i øvrigt akvariet med 3 omvendte urtepotter. Altså helt i modstrid med hvad vi ved i dag! Brian fodrede med levende foder, flagefoder og kattepiller. Fiskene åd ivrigt, men rent plantefoder blev klart afvist.

Efter 3 uger døde den ene han. Den havde ikke vist tegn på sygdom og der havde ikke været tegn på kamp. Parret voksede til og efter nogle måneder blev den ene tyk om munden. Den lignede det den var, en hun med æg, altså var de et par. Hannen åd gerne flagefoder, men hunnen skulle ikke have noget i sin udspilede mund. Brian fortæller at han i den situation skille et par ad så hunnen kan gå i fred og ro med æg og siden unger. Det var også meningen denne gang, men af forskellige grunde blev det ikke gjort lige med det samme. Nogle timer efter så Brian til sin overraskelse at hunnen ikke længere gik med æg. Ærgerligt, hun havde åbenbart spyttet dem ud. Brian skulle lige til at opgive håbet om Triglachromis otostigma unger for denne gang da han kom til ser på hannen. Han havde munden fuld. Brian tænkte ”Jeg må have husket forkert” samtidig med at han undrede sig.

Det Brian ikke vidste på det tidspunkt var at Triglachromis otostigma deler forældreopgaverne. Hannen varetager rugningen på skift med hunnen. Helt atypisk i forhold til andre mundrugere fra de afrikanske søer. Snart stod det klart for Brian at Triglachromis otostigma har indført ligestilling i familien. Han og hun skiftes til at gå med æg og larver. Den der har vagten faster og den anden mæsker sig i lækkerier (Red. bem.: I sådan en situation må der være en anledning til at fodre ekstra godt).

Vandets værdier i Brians akvarium var
PH 7,5
DH 15
Temperatur 26oc

Efter et par uge slap de ungerne fri. De havde allerede en størrelse på omkring 0,3 cm. Kuldet var på ca. 100 og de tog godt fra af microorm, artemia og fint flagefoder. Ungerne voksede pænt til og 8 uger gamle var de næsten 1,5 cm

Vi har bragt Brian Wilsons beretning i forkortet udgave da spørgsmålet om rettigheder ikke kunne afklares.Brian begik en alvorlig fejl som må skyldes manglende kendskab til fiskenes naturlige livsform. Det gør vi i dag. Vi ved at de skal have masser af sand og muligheden for at indrette huler. Heldigvis lykkedes opdrættet alligevel, men Brians akvarium var helt forkert indrettet.

I USA har Richard Lombardi skrevet om sit opdræt på ACA Forum. Richard skriver:

Jeg havde 2 trioer i hver sit 208 liter akvarium med sandbund. I det ene var der en sten. I det andet en plastik rod (Overs. Bem.: Ja, vi er jo i USA). Begge havde sandbund og en hule i midten. Begge hanner begyndte at grave og sandet blev samlet som en høj i midten. Så begyndte de at jagte hunnerne fra den ene side til den anden. P.g.a. arbejde havde Richard ikke så megen tid til at følge fiskene, men det endte med ca. 50 unger i hvert akvarium.

Konklusion
Så vidt de lidt forskellige opdræts beretninger. Triglachromis otostigma er opdrættet i Danmark.. Der er uden tvivl Tanganyika akvarister der arbejder med opdræt så mon ikke de kommer i handelen på et tidspunkt. Alene på grund af deres interessante adfærd er de værd at kende.Men husk: Hvis du får T. otostigma, så skal den have masser af sand og rør som den kan indrette huler i. Bar bund er bare helt forkert, så er det sagt igen.

I handelen
Det er ikke en fisk der er mange af på markedet. Men primo februar 2010 tilbyder en forretning medimport fra den kendte grossist Verdiujn i Holland.
Prisen pr. stk. for størrelse medium er kr. 86,-

Denne artikel er skrevet af @kva-nets redaktør med forskellige kilder på Internet.
Kildematerialet har været meget spredt så der tages visse forbehold.
Artiklen bliver på et senere tidspunkt opdateret når og hvis der kommer nyt.

Copyright Foreningen Akva-Net.
Gengivelse kun med foreningens tilladelse.
Se vore regler under Copyright.

Der står altid mest om emnet på @kva-net - det elektroniske akvarieblad

Denne artikel bringes med tilladelse fra @kva-net - det elektroniske akvarieblad www.akva-net.dk
Lagt online af Kiwa.