Corydoras trilineatus

Billeder

Corydoras trilineatus

Vis alle billeder

Generel beskrivelse
Som andre Corydoras, den perfekte bundfisk, ikke aggressiv eller besværlig at holde.

Forveksles ofte med C. julii men denne findes kun yderst sjældent i handlen.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Æggene hæftes fast på ruder og store planteblade. Se i øvrigt under C. paleatus. Vandskift med blødt vand kan hjælpe på lysten til at lege.

Yngelpleje
Unger fodres med nyklækket artemia eller andet i samme størelse.

Drægtighed
Æggene klækker efter 4-5 dage ved 23-24 C. Æggene er meget sårbare overfor skimmelangreb, så de udruges bedst i en steril bakke tilsat antiskimmelmiddel.

Førstegangs opdræt i DK
Benny B. Larsen, 1993

Brugere der har opdrættet denne art
Bruger louisedahl (Inaktiv)
Bruger Hugo
Bruger kv (Inaktiv)
Info
Type
Maller, Pansermaller

Handelsnavn
Trestribet pansermalle

Verdensdel
Sydamerika.

Videnskablig beskrevet
Cope, 1872

Adfærd
Fredelig fisk, som er velegnet til såvel selskabsakvarier som biotopakvarier. Kan holdes stort set sammen med alle fisk, bortset fra større, aggressive cichlider, som gør krav på bundarealet som deres territorium.

Familie
Callichthyidae

Biologi
Hæfteleger uden yngelpleje. Den ideelle kønsfordeling er to-tre hanner pr. rognfed hun. Denne art yngler som regel kun i blødt, let surt vand, og som altid er god vandkvalitet nødvendigt. Opdrætsakvarium på 20-25 L er ideelt til 5-8 fisk, som fodres grundigt op på proteinrigt foder, så hunnerne sætter rogn. Et temperaturflad stimulerer i nogle tilfælde leg.

Udseende
Farver
Sorte pletter der flyder sammen til afbrudte striber på sølvgrå baggrund. Sort plet øverst på rygfinnen.

Form
Solid, kantet krop med stort hoved med nedadrettet mund. Rygfinne og brystfinner er trekantede med stive finnestråler til forsvar mod rovdyr. Halefinnen er kløvet.

Kønsforskel
Hunnens plet på rugfinnen er ofte mindre end hos hannen, hendes farve kan også være lidt blegere og hun er større og mere buttet.

Størrelse
Han: 5 cm - Hun: 5,5 cm.

Optimale Forhold
Min. temperatur
20

Max. temperatur
26

Min. pH
5,5

Max. pH
7,5

Min. dH
2

Max. dH
20

Cirkulation
Middel

Belysning
Medium

Niveau
Bund zone

Dekoration
Bund af sand eller afrundet grus, så fisken ikke ødelægger sine føletråde, når den roder efter mad. Lidt skjul i form af plantetykninger, trærødder o.lign.

Biotop
Primært på lavt vand i langsomt strømmende hvidvandsfloder med blødt bundmateriale og masser af skjult i form af planter, grene og rødder.

Min. akvarie
50

Foder
Foder:
  • Omnivore
  • tager uden problemer tørfoder/piller men elsker mygggelarver og lignende proteinrigt foder.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Steffen Voldftom

    Udskrift venlig version