Callochromis pleurospilus

Billeder

callochromis Pleurospilus Bujumbura

Vis alle billeder

Varianter
Burundi, Zambia, Tanzania
Generel beskrivelse
Callochromis pleurospilus er en lille cichlide, der træffes over søens sandede områder. Den kan findes hele søen rundt i flere forskellige geografiske variationer, hvoraf varianterne fra Burundi, Zambia og Kigoma i Tanzania er de hyppigst eksporterede til akvariehobbyen. Burundi varianten er kendetegnet ved at være rødplettet, Zambia varianten som den helt røde variant - pleurospilus "red", og endelig Kigoma-varianten fra østkysten af Tanganyikasøen i det nordlige Tanzania, også kendt som C. pleurospilus "rainbow". Hannerne af C. pleurospilus "Kigoma" er kendetegnet ved en sølvfarvet basisfarve, med et flot skinnede grønblåt skær på kroppen og en orangerød ægplet. Rygfinnen og det øverste af halefinnen er prydet af et rødt bånd. Hunnerne derimod mangler denne røde farve og er generelt mere sølvfarvede.

C. pleurospilus findes i de lavvandede sandede områder i søen, ofte i nærheden af småklipper, og samler sig i store stimer på jagt efter føde, som så mange andre af søens sandcichlider. I naturen lever de primært af insektlarver, små krebsdyr og orme og hvad de ellers kan finde i sandbunden. Fødesøgningen foregår som ved andre sandcichlider ved, at det øverste sandlag løbende bliver tygget og filtreret for føde. I akvariet er bundlaget altid overstrøget med små gruber efter deres søgen efter føde og i søen ses disse små gruber overalt, hvor C. pleurospilus findes.

C. pleurospilus er en ganske aggressiv cichlide, så det er tilrådeligt kun at holde en han sammen med en flok hunner. Akvariet indrettes med masser af sand som bundlag og der udover indrettes akvariet med en lille stenopbygning, gerne med små huler, så hunnerne eller undertrykte fisk har noget at gemme sig i. Vigtigt er det i den forbindelse, at ingen huler må være lukkede. Det skal altid være flere ind- og udgange så en undertrykt fisk, ikke bliver fanget i en fælde og dermed ikke kan slippe væk. Da der i C. pleurospilus' naturlige biotop findes vandplanter, bør planter også indgå i opbygningen. Ligesom i Tanganyikasøen er det et yndet gemmested for hunnerne.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
C. pleurospilus er en arenaleger - hannerne bygger små sandborge som ynglereder, med en diameter på ca. 15 cm og med en indbyrdes afstand på et par meter, på ganske lavt vand. Ofte findes de på under 2 meters dybde og gerne i nærheden af klipper eller vandplanter. I akvariet udvælger hannerne den lyseste plet til at bygger rederne, så de fremstår tydeligt for hunnerne, hvilket sikkert også gør sig gældende i deres naturlige biotop. Legemodne hunner med rogn putter sig sammen under vandplanternes dække eller i mere klipperige områder i biotopen. Mundrugende hunner findes ofte alene eller i små grupper og gemmer sig ligeledes i vandplanterne. En adfærd der også kan iagttages under akvarieforhold. Hannerne prøver at lokke legemodne hunner til sig med stor iver og lykkedes det, kan man ofte iagttage, at hannen prøver at afskærme, ja ligefrem forhindre hunnen i, at forlade området omkring reden. Andre hanner bliver med stor aggression jaget væk. Hannen leder hunnen til redens center ved, at vifte med sin noget udsædvanligt dekorerede gatfinne, der ikke findes hos andre fisk end Callochromis i Tanganyika. Hannen folder den på en måde, så den aflange orangerøde plet på finnen præcist ligner et æg i tre dimensioner. Et meget imponerende syn! Er hunnen moden til leg reagerer hun ved, at bevæge sig ind i reden og lægge nogle få æg der straks tages i munden. Hannen bevæger sin sammenfoldede gatfinne hen foran hunnens mund og udskiller i det samme sin sæd og befrugter dermed æggene.

Antal unger
50

Brugere der har opdrættet denne art
Bruger DB (Inaktiv)
Superbruger Carsten From (Inaktiv)
Bruger Thim (Inaktiv)
Bruger Olmo (Inaktiv)
Bruger Rask (Inaktiv)
Info
Type
Cichlider, Tanganyika - Sandcichlider

Videnskablig beskrevet
(Boulenger, 1906)

Udseende
Størrelse han
11

Størrelse hun
9

Varianter
Burundi, Zambia, Tanzania

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
27

Min. pH
7.5

Max. pH
9.3

Min. akvarie
180

Holdes bedst som
Flok

Foder
Foder:
 • Artemia
 • Cyclops
 • Flagefoder
 • Myggelarver (Sorte)
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Thomas Andersen

  Udskrift venlig version