Benthochromis tricoti

Billeder

Benthochromis tricoti Kambwimba - han

Vis alle billeder

Generel beskrivelse
Benthochromis er endemisk til Tanganyika-søen. Den er en af de mere dybtlevende arter. Den lever på minimum 60-65 meters dybde men oftest på ca 100-150 meters dybde. Dog kommer de længere op når de skal yngle.
Hannerne forsvarer ofte et revir (fx toppen af en stensætning).

Den er ikke en af de hurtigst bevægende fisk i søen. Den svømmer stille og roligt - ja næsten majestætisk rundt. De har en sjov vane med at tage luft ind fra overfladen så de svømmer rundt med en "luftboble" som de nærmest tygger på (ligner lidt at de går og ruger på æg)
Har også gået under navne som Giant Featherfin og Haplotaxodon tricoti.

Holder man et par hanner sammen i akvariet har man større chance for at få gode farver på dem da de ikke kun vil vise farver når de gør kur til hunnen. Nogle vælger kun at have en artsakvarie med tricotien da nogle fisk kan finde på at nappe i de lange finner.

Den bør holdes i forholdsvis store akvarier (minimum 530L) da det er en forholdsvis stor fisk.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Når den gør kur til hunnen rejser den sine finner og har åben mund hvilket ser fantastisk flot ud. Tricotien er en hunlig mundruger. Ungernes blommesæk forsvinder efter ca 10-12 dage. Der produceres ofte ikke ret store kuld. B. tricoti er forholdsvis svær at få til at få unger på (ingen registrerede førsteopdræt i dk)

Antal unger
8-25

Brugere der har opdrættet denne art
Bruger Knudderik (Inaktiv)
Bruger Fmfm (Inaktiv)
Info
Type
Cichlider, Tanganyika - Fritsvømmer

Handelsnavn
Giant Featherfin

Videnskablig beskrevet
Max Poll, 1948

Udseende
Farver
Hunnerne har ofte ikke den karakteristiske gule farve på kinden og er normalvis en smule mindre end hannerne. Hunnerne har endvidere heller ikke lige så langstrakte finner som hannerne. Hunnerne har en mere brun/sølv farve på kroppen.

Størrelse han
20

Størrelse hun
20

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
26

Min. pH
7.5

Max. pH
8.5

Min. akvarie
530

Foder
Foder:
Kilder og forfatter
Forfatter
Lasse Christiansen

Udskrift venlig version