Rheoheros lentiginosus

Billeder

Theraps lentiginosus

Vis alle billeder

Varianter
Der findes flere farveformer alt efter fangststedet - individer fra Guatemala er specielt flot farvet i blåt og grønt.
Generel beskrivelse
Rheoheros lentiginosus er en forholdvis stor, mellemamerikansk cichlide, der lever i stærkt strømmende floder og bække. Artens udbredelsesområde strækker sig fra Grijalva flodsystemet i Chiapas højlandet i det sydlige Mexico over Rio Blanco, Rio Teapa, Rio Puyacatengo og Rio Tocatalpa, til de hurtigtstrømmende bifloder til Rio Usamacinta i Mexico og Guatemala.

Den ernærer sig af små krebsdyr, snegle og invertebrater, og har en fødesøgningsadfærd der er ret speciel; grus og småsten vendes, hvorefter fisken lynhurtigt ser efter, om der gemmer sig noget spiseligt småkravl under stenen. Denne specielle måde at søge føde på, er givetvis en tilpasing til de stærke strømforhold Rheoheros lentiginosus lever under - Denne adfærd kan også ses under akvarieforhold.

Rheoheros lentiginosus er nært beslægtet med Rheoheros coeruleus, men kendes fra denne ved at være væsentlig større, og ved hannernes gællelåg er prydet med små sorte prikker, som ikke ses på Rheoheros coeruleus hanner.

Der er tydelig kønsforskel på voksne individer. Hannen bliver størst, og udvikler med tiden en lille pandepukkel. Kønsmodne hunner får en flot blå plet i rygfinnen.

Da Rheoheros lentiginosus er en stor cichlide og en livlig svømmer, kræver den et langt akvarie på minimum 2 meter og gerne længere. Højden derimod betyder ikke så meget. Akvariet indrettes med en bund af sand, grus og småsten, og nogle skjulesteder i form af stenopbygninger og rødder. Da Rheoheros lentiginosus i naturen lever i stærkt strømmende vand, skal cirkulation være kraftig. Rheoheros lentiginosus er en forholdvis fredelig cichlide der bedst holdes i en lille flok, og den fint holdes sammen med andre mindre og mellemstore mellemamerikanske cichlider og evt. nogle levendefødende tandkarper.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Rheoheros lentiginosus er en pardannende huleleger. Hunnen passer æg og larver, mens hannen forsvarer det ydre revir. Æggene klækker efter 4 dage, og de små bliver fritsvømmende efter yderligere 4-5 dage, hvorefter hannen også deltager i yngelplejen.

Antal unger
200-300

Info
Type
Cichlider, Central Amerika

Videnskablig beskrevet
(Steindachner, 1864)

Udseende
Størrelse han
25

Størrelse hun
18

Varianter
Der findes flere farveformer alt efter fangststedet - individer fra Guatemala er specielt flot farvet i blåt og grønt.

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
28

Min. pH
7.5

Max. pH
8.5

Min. akvarie
720

Holdes bedst som
Flok

Foder
Foder:
 • Artemia
 • Cyclops
 • Daphnier
 • Flagefoder
 • Krill
 • Levende føde
 • Myggelarver (Hvide)
 • Myggelarver (Sorte)
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Thomas Andersen Korrektur, Laura 2013

  Udskrift venlig version